Naar hoofdinhoud

Onze databank met bouwdetails bevat meer dan 450 2D- en 3D-constructiedetails en bouwkundige tekeningen, klaar voor gebruik in jouw plannen. Ontdek het snel!

Download een van de 1200 bouwnormen die Buildwise voor jullie beschikbaar stelt of kom meer te weten over de normen en regelgevingen in onderstaande domeinen via de Normen-Antennes. Deze Normen-Antennes zijn een initiatief van Buildwise, gesubsidieerd door de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie.

Wat is een norm?

Een norm is een afspraak over een product, dienst of proces. Normen weerspiegelen goed vakmanschap in heel wat domeinen, waaronder dus ook de bouwsector.

Een norm is geen wet maar wordt vrijwillig toegepast door alle belanghebbenden: producenten, leveranciers, klanten, dienstverleners …. Dit neemt niet weg dat de naleving van een norm verplicht kan worden. Zo kan de overheid verwijzen naar normen in wetten en regelgeving en kan er ook in contracten verwezen worden naar de toepassing van normen.


Meer informatie over het tot stand komen van normen: www.nbn.be (Bureau voor Normalisatie).

Lees meer

Wat is een Normen-Antenne?

De Normen-Antennes vormen de schakel tussen normalisatie, regelgeving en een bepaalde sector (brand, akoestiek, waterdistributie en -afvoer, circulaire economie, energieprestaties van gebouwen, enz.). Een Normen-Antenne verduidelijkt de inhoud van normen en zorgt ervoor dat ze worden toegepast door alle actoren voor wie ze bedoeld zijn.

Lees meer

Met steun van

FOD Economie

Deze Normen-Antennes zijn een initiatief van Buildwise, gesubsidieerd door de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie.