Is het verplicht om een ontkoppelingsmat te plaatsen bij verwarmde vloeren?

Stap in het proces

Terug naar : faq

Nee, maar het is wel één van de mogelijke maatregelen die genomen kunnen/moeten worden bij verwarmde vloeren. 

Er bestaat geen regelgeving die verplicht om een ontkoppelingsmat te plaatsen bij een verwarmde vloer. Gelet op de grotere thermische bewegingen die mogelijk zijn bij dit soort vloeren, is het echter wel aangeraden om maatregelen te treffen om deze bewegingen op te vangen of te beperken. Zo kan men opteren voor elastische lijmen (C2 S1 of C2 S2), de afmetingen van de tegels beperken (tot max. 60 x 60 cm) en/of gebruikmaken van ontkoppelingsmatten. 

Meer informatie