Kan scheurvorming in buitenterrasbetegelingen vermeden worden?

Vakgebied

Terug naar tegelwerken

Neen. Als gevolg van de onvermijdelijke temperatuurverschillen die erop aangrijpen (dag/nacht, lokale en periodieke bezonning …), worden er in de buitenbetegeling thermische spanningen opgewekt, die in bepaalde gevallen aanleiding kunnen geven tot het ontstaan van scheuren. Men kan bijgevolg enkel trachten om de kans op scheurvorming te beperken (bv. door de tegelafmetingen in te perken, door te opteren voor tegels met een lichte kleur …) of om de eventuele scheuren minder in het oog te doen springen (bv. door in beide richtingen doorlopende voegen te voorzien en de scheuren hiermee te laten samenvallen).

Bijkomende informatie in onze publicaties:

  • Buildwise-Dossiers 2013/02.10: Scheurvorming in keramische of natuurstenen buitenbetegelingen.

    Dit artikel overloopt de belangrijkste oorzaken van scheurvorming in keramische of natuurstenen buitenbetegelingen.