Moet men steeds een soepele voeg voorzien tussen de plinten en de betegeling bij een uitvoering op een zwevende dekvloer?

Vakgebied

Terug naar tegelwerken

Ja. Zwevende dekvloeren beperken de overdracht van contactgeluiden op de vloer. Vermits zelfs het geringste contact tussen de zwevende dekvloer en de structuur aanleiding geeft tot een 'akoestische brug' (d.i. een weg waarlangs het geluid zich gemakkelijk kan voortplanten), moet de omtrekvoeg tussen de betegeling en de plinten soepel blijven (door gebruik te maken van een elastische kit).

Bijkomende informatie in onze publicaties:

  • Buildwise-Dossiers 2009/03.15: Respecteren van de contactgeluidsisolatiecriteria uit de NBN S 01-400-1.

    Dit Dossier geeft meer toelichting bij de contactgeluidsisolatiecriteria tussen gebouwen en het gewogen gestandaardiseerde contactgeluidsdrukniveau en geeft een gedetailleerde beschrijving van de op de norm NBN EN 12354-2 gebaseerde rekenmethoden aan de hand van een aantal toepassingsvoorbeelden.

    Bekijk ยง 3.1.