Welke esthetische eisen worden er aan een plat dak gesteld?

Vakgebied

Terug naar platte daken en dichtingswerken

De functionaliteit van platte daken primeert steeds boven het esthetische karakter. Het gebruik van bijkomende afdichtingsstroken om sommige aansluitingen of detailleringen te versterken, is bijvoorbeeld noodzakelijk en dient dan ook aanvaard te worden. Bovendien moet beperkte blaas- of rimpelvorming in de dakafdichting die geen aanleiding kan geven tot infiltraties, getolereerd worden.

Bijkomende informatie in onze publicaties:

  • TV 244: Aansluitingsdetails bij platte daken : algemene principes (vervangt de TV 191) (deze PDF-versie vervangt ook de huidige web-versie).

    De TV 244 beschrijft de algemene principes voor de aansluitingsdetails voor platte daken. In dit document komen o.a. dakgoten en bewegingsvoegen.

    Bekijk ยง 1.