Versie 2021 van het bestand over de proefnormen met betrekking tot beton, mortel en granulaten staat online

Terug naar : nieuws

Elk jaar wordt het bestand met betrekking tot de proefnormen dat beschikbaar is op de website van de Normen-Antenne ‘Beton, Mortel en Granulaten’ meer dan 3000 keer gedownload. Door de herzieningen was de versie van 2018 achterhaald en was er dringend nood aan een nieuwe versie.

Ontdek snel alle aanpassingen

In 2019 werden de proefnormen voor vers en verhard beton grondig herzien. Er werden ook nieuwe normen gepubliceerd, onder meer over de meting van krimp en kruip van beton, twee belangrijke kenmerken waarvoor nog geen Europese norm bestond.

In 2020 zijn de normen voor het meten van de weerstand tegen verbrijzelen en voor het meten van de versnelde polijstwaarde op granulaten herzien.

Bovendien ontbraken er verschillende normen in het bestand. Dat was het geval voor de proeven met betrekking tot de methyleenblauwwaarde en de stroomcoëfficiënt van de granulaten. Beide komen in de nieuwe versie beknopt aan bod.

Download: Overzicht Van De Normen Mbt Beton Mortel Granulaten

Over Normen-Antenne Beton-mortel-granulaten

Dit artikel werd opgesteld in het kader van de Normen-Antenne Beton-mortel-granulaten, met de steun van de FOD Economie.

Deze Normen-Antenne heeft tot doel om de volledige Belgische bouwsector - en de kmo’s in het bijzonder – te informeren over de verschillende bestaande of in voorbereiding zijnde nationale en Europese product-, reken- of proefnormen binnen een specifiek domein.