De Boiler-app is nu online beschikbaar

Terug naar : nieuws

Dankzij deze gratis applicatie kan je eenvoudig de normatieve eisen die van toepassing zijn op stookplaatsen bepalen, met name wat betreft de ventilatieopeningen, de toevoeropeningen voor verbrandingslucht, de brandveiligheid en de plaats van een rookkanaal.

Bepaal eenvoudig de normatieve eisen met de Boiler-app

Naar de app