Herziening van de normen betreffende de dimensionering en de installatie van vloerverwarming

Terug naar : nieuws

De normen NBN EN ISO 11855 betreffende vloerverwarming werden in 2021 herzien. Ontdek ze nu! Ze zijn beschikbaar op onze website.

vloerverwarming

De ontwikkeling van technieken en kennis vereist regelmatige updates van de normen. Eind 2021 werd de normenreeks NBN EN ISO 11855 (delen 1 tot 5) over vloerverwarming herzien. Deze vijf delen zijn beschikbaar als Belgische normen en hebben betrekking op de volgende aspecten:
1. definities en comfortcriteria
2. bepaling van het vermogen
3. ontwerp en dimensionering (zie ook Dimensioneringsmethode 18)
4. dimensionering van thermoactieve systemen
5. installatie (zie ook TV 273). 

 

Er zijn ook nog twee andere delen die alleen op ISO-niveau beschikbaar zijn:
1. controle
2. parameters voor de EPB-berekening.

 

Een achtste deel over elektrische vloerverwarming wordt momenteel nog ontwikkeld. De in 2021 herziene aspecten omvatten onder andere de correctie van enkele rekenformules voor de dimensionering (deel 3) en de toevoeging van een aantal directere rekenformules die door Buildwise ontwikkeld zijn (Dimensioneringsmethode 18). De toepassing van de dimensioneringsmethode wordt sterk vergemakkelijkt door de geïntegreerde tool voor het berekenen van de warmtebelasting van gebouwen en de vloerverwarming, die vrij beschikbaar is voor installateurs. De normen van de reeks NBN EN ISO 11855 zijn gratis beschikbaar voor onze leden en abonnees op de website van Buildwise. Ze kunnen ook aangekocht worden bij het NBN (www.nbn.be).

Norm EN-ISO-11855-2-DE

2021

EN ISO 11855-2 : Umweltgerechte Gebäudeplanung - Flächenintegrierte Strahlheizungs- und -kühlsysteme - Teil 2: Bestimmung der Auslegungs-Heiz- bzw. Kühlleistung (ISO 11855-2:2021).

Norm EN-ISO-11855-2-EN

2021

EN ISO 11855-2 : Building environment design - Embedded radiant heating and cooling systems - Part 2: Determination of the design heating and cooling capacity (ISO 11855-2:2021).

Norm EN-ISO-11855-5-EN

2015

EN ISO 11855-5 : Building environment design - Design , dimensioning, installation and control of embedded radiant heating and cooling systems - Part 5: Installation (ISO 11855-5:2012).

Norm EN-ISO-11855-4-DE

2021

EN ISO 11855-4 : Umweltgerechte Gebäudeplanung - Flächenintegrierte Strahlungsheiz und -kühlsysteme - Teil 4: Auslegung und Berechnung der dynamischen Heiz und Kühlleistung für thermoaktive Bauteilsysteme (TABS) (ISO 11855 4:2021).

Norm EN-ISO-11855-3-EN

2015

EN ISO 11855-3 : Building environment design - Design, dimensioning, installation and control of embedded radiant heating and cooling systems - Part 3: Design and dimensioning (ISO 11855-3:2012).

Norm EN-ISO-11855-1-EN

2015

EN ISO 11855-1 : Building environment design - Design, dimensioning, installation and control of embedded radiant heating and cooling systems - Part 1: Definition, symbols, and comfort criteria (ISO 11855-1:2012).

Norm EN-ISO-11855-4-EN

2021

EN ISO 11855-4 : Building environment design - Embedded radiant heating and cooling systems - Part 4: Dimensioning and calculation of the dynamic heating and cooling capacity of Thermo Active Building Systems (TABS) (ISO 11855-4:2021).

Norm NBN-EN-ISO-11855-5-FR

2015

NBN EN ISO 11855-5 : Conception de l'environnement des bâtiments - Conception, construction et fonctionnement des systèmes de chauffage et de refroidissement par rayonnement - Partie 5: Installation (ISO 11855-5:2012).

Norm NBN-EN-ISO-11855-2-FR

2021

NBN EN ISO 11855-2 : Conception de l'environnement des bâtiments - Systèmes intégrés de chauffage et de refroidissement par rayonnement - Partie 2: Détermination de la puissance calorifique et frigorifique à la conception (ISO 11855-2:2021).

Norm NBN-EN-ISO-11855-1-FR

2015

NBN EN ISO 11855-1 : Conception de l'environnement des bâtiments - Conception, construction et fonctionnement des systèmes de chauffage et de refroidissement par rayonnement - Partie 1: Définition, symboles et critères de confort (ISO 11855-1:2012).