Dimensionering van vloerverwarmingssystemen met warmwaterbuizen.

Dimensioneringsmethode 18

Bestel de papieren versie van deze publicatie

16 / 13 / 10 EUR (PDF) - Prijs voor de particulieren / bouwprofessionals / aannemers
Papieren publicatie bestellen

Meer dimensioneringsmethodes

Dimensioneringsmethodes zijn referentiedocumenten die worden opgesteld door een werkgroep van professionals uit de betrokken sector (aannemers, architecten, experten, fabrikanten, enz.). Deze groep werkt onder toezicht van een of meerdere technische comités. De dimensioneringsmethodes behandelen meestal onderwerpen die te maken hebben met de dimensioneringsmethoden van bepaalde bouwwerken. Ze zijn beschikbaar op papier (enkel de dimensioneringsmethodes van de laatste tien jaar) en elektronisch met een betalend abonnement. Alle ondernemingen die lid zijn van Buildwise hebben, in het kader van hun bijdrage, permanente toegang tot alle Buildwise-publicaties.