De rekentool gevelgeluidsisolatie helpt je bij de akoestische dimensionering van gevels

Terug naar : nieuws

Sinds 2008 legt de Belgische norm NBN S 01-400-1 akoestische criteria vast voor woongebouwen, onder andere voor de gevelgeluidsisolatie. In juli 2022 is er een herziening van deze norm verschenen. Een nieuwe rekentool helpt je geschikte gevelelementen te kiezen volgens de nieuwe normcriteria.

De rekentool gevelgeluidsisolatie is beschikbaar via de website van de Normen Antenne Akoestiek. De tool is een hulpmiddel voor aannemers, ontwerpers en andere bouwprofessionelen bij het akoestisch dimensioneren van gevels van woongebouwen volgens de norm NBN S 01-400-1:2022.

De eisen voor de gevelgeluidsisolatie zijn afhankelijk van het geluidniveau voor de gevel. Met behulp van de rekentool kan de lawaaibelasting in eenvoudige situaties bepaald worden. Hieruit worden dan automatisch de geldende gevelgeluidsisolatie-eisen afgeleid.

Daarnaast helpt de rekentool bij de keuze van de gevelelementen zoals de vensters en ventilatieroosters. De tool berekent enerzijds de standaardoplossing voorgesteld door de norm. Omdat dit niet altijd de meest optimale keuze is, kunnen ook andere oplossingen onderzocht worden met een gedetailleerde rekenmethode.

Het Buildwise artikel 2022-05.06 verduidelijkt de normcriteria en geeft een indicatie van geschikte glassamenstellingen voor een doorsneesituatie. Voor andere situaties en een nauwkeuriger ontwerp kan de rekentool gebruikt worden.

Alle mogelijkheden van de rekentool worden toegelicht in dit document aan de hand van enkele case studies. Binnenkort verschijnen ook drie korte webinars waarin het gebruik van de rekentool praktisch wordt toegelicht.