Bouwakoestiek : normering in België

Terug naar : akoestiek
Schema acoustique

Schematische voorstelling van het concept bouwakoestiek.

De bouwakoestiek reikt oplossingen aan met betrekking tot de verschillende geluidsproblemen die men kan aantreffen in woningen, schoolgebouwen, kantoorgebouwen, e.d.

De problemen hebben meestal te maken met één van volgende thema’s:

  1. Luchtgeluidsisolatie tussen ruimten en tussen gebouwen (stemgeluiden, telefoon, televisie, machines, ...)
  2. Contactgeluidsisolatie (loopgeluiden, verschuiven van stoelen, machines, ...)
  3. Isolatie van gevels tegen het lawaai uit de buitenomgeving (verkeer, ...)
  4. Lawaai teweeggebracht door installaties (dampkap, ventilatiesysteem, liften, ...)
  5. Nagalmbeheersing en absorptie (in gemeenschappelijke hallen, atria, klaslokalen, ...)

Normalisatie

De normalisatie binnen het domein van de bouwakoestiek is in voortdurende evolutie. In onderstaand document vind je een overzicht terug van de meest nuttige normen.

De eisen die van toepassing zijn in België voor woongebouwen zijn opgenomen in de norm NBN S 01-400-1. In juli 2022 verscheen de nieuwe uitgave van deze norm. De criteria in deze norm gelden als regels van goede praktijk voor woongebouwen waarvan de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag ingediend wordt na 1 januari 2023. Voor aanvragen tot eind 2022 zijn de eisen uit de vorige editie (2008) van toepassing.

De akoestische eisen voor schoolgebouwen zijn opgenomen in de norm NBN S 01-400-2 (2012). Voor andere gebouwen zijn de eisen in de normen NBN S 01-400 (1977) en NBN S 01-401 (1987) van toepassing.

Oplossingen en rekentools

Oplossingen die voldoen aan de nieuwe lucht- en contactgeluidisolatie-eisen voor woongebouwen zijn beschikbaar onder de vorm van kant- en klare bouwconcepten in de TV 281 Akoestische isolatie tussen woningen.

Met de steun van de Normen-Antenne Akoestiek ontwikkelt Buildwise ook rekentools als hulpmiddel bij het akoestische ontwerp en de dimensionering van gebouwen en technische installaties. Deze vormen een ondersteuning voor de toepassing van de normenreeks NBN S 01-400-x.

Rekentool – Gevelgeluidsisolatie

De eisen voor de gevelgeluidsisolatie van woongebouwen zijn afhankelijk van de lawaaibelasting voor de gevel. Met behulp van deze rekentool kan de lawaaibelasting in eenvoudige situaties bepaald worden. Daarnaast helpt de rekentool bij de keuze van de gevelelementen (beglazingen en ventilatieroosters).

Alle mogelijkheden van de rekentool worden toegelicht in dit document aan de hand van enkele case studies.

Rekentool – Gevelgeluidsisolatie

Rekenblad – Laagfrequente contactgeluidsisolatie

De norm NBN S 01-400-1:2022 formuleert bijkomende eisen voor de laagfrequente lucht- en contactgeluidsisolatie. De laboratoriumprestatie van woningscheidende constructies dient aangetoond te worden met behulp van labometingen of een akoestische studie. Het Buildwise artikel 2020-03.02 geeft oplossingen voor lichte woningscheidende constructies die gevalideerd werden in het laboratorium. Voor massieve basisvloeren met zwevende dekvloer kan de laagfrequente contactgeluidsisolatie ingeschat worden met onderstaand rekenblad als je beschikt over een meetrapport van de contactgeluidsisolatieverbetering ∆L.

Rekenblad – Laagfrequente contactgeluidsisolatie

Rekentool - Ventilatiesystemen

De Optivent rekentool voor ventilatiesystemen werd in 2022 aangevuld met een nieuwe module akoestiek ter bepaling van het te verwachten geluidsniveau in elke ruimte. Versie 2.1 houdt rekening met de nieuwe normeisen uit 2022, geldig voor woongebouwen waarvan de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag werd ingediend na 1 januari 2023.

Rekentool - Ventilatiesystemen