Technische goedkeuringen met certificatie (ATG) voor paalsystemen

Terug naar : nieuws

De Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw (BUtgb) en de Belgian Construction Certification Association (BCCA) bieden de mogelijkheid om een Technische goedkeuring met certificatie (ATG) aan te vragen voor paalsystemen.

Technische goedkeuringen met certificatie (ATG) voor paalsystemen - Agréments techniques (ATG) avec certification pour systèmes de pieux

Dankzij een dergelijke ATG kan rekening worden gehouden met de nodige coëfficiënten en factoren voor de dimensionering van andere palen dan deze vermeld in de nationale bijlage bij Eurocode 7. 

Een Technische goedkeuring kan aangevraagd worden bij de BUtgb via een formulier dat beschikbaar is op de website van de BUtgb.

Over Normen-Antenne Geotechniek

Dit artikel werd opgesteld in het kader van de Normen-Antenne Geotechniek, met de steun van de FOD Economie.

Deze Normen-Antenne heeft tot doel om de volledige Belgische bouwsector - en de kmo’s in het bijzonder – te informeren over de verschillende bestaande of in voorbereiding zijnde nationale en Europese product-, reken- of proefnormen binnen een specifiek domein.