De Optivent rekentool houdt nu rekening met de nieuwe akoestische normeisen voor woongebouwen.

Terug naar : nieuws

De Optivent rekentool voor ventilatiesystemen werd in 2022 aangevuld met een nieuwe module akoestiek ter bepaling van het te verwachten geluidsniveau in elke ruimte. Sinds 1 januari   gelden er nieuwe akoestische normeisen voor woongebouwen. Deze nieuwe normeisen werden in de nieuwste versie 2.1 van de rekentool geïntegreerd.

 

 

 

De Belgische norm NBN S 01-400-1 bevat akoestische criteria voor woongebouwen. Deze norm stelt niet alleen eisen aan de geluidisolatie, maar legt ook beperkingen op aan het geluid van technische installaties, inclusief ventilatiesystemen.

Met behulp van de akoestische module van de Optivent rekentool kan je inschatten hoeveel geluid er afgestraald wordt door de ventielen van mechanische ventilatiesystemen. De module controleert bovendien automatisch of er voldaan is aan de geldende akoestische normeisen in elke ruimte. Versie 2.0 van de rekentool hield rekening met de eisen voor normaal en verhoogd akoestisch comfort uit de norm NBN S 01-400-1 uit 2008. De nieuwste versie 2.1 vergelijkt de berekende geluidsniveaus met de eisen voor klasse A, B en C uit de nieuwe norm uit 2022.

Onderstaande tabel vergelijkt de maximaal toegelaten geluidsniveaus uit de vorige editie van de norm met deze uit de nieuwe uitgave uit 2022 (die van toepassing is op woongebouwen waarvan de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag ingediend wordt na 1 januari 2023). Klasse C is het minimaal vereiste prestatieniveau in de nieuwe norm en te vergelijken met het vroegere ‘normaal akoestisch comfort’. De criteria voor de hogere klassen A en B zijn identiek en vergelijkbaar met de oude eisen voor ‘verhoogd akoestisch comfort’.

Meetruimte

NBN S 01-400-1:2022

NBN S 01-400-1:2008

Klasse A /

Klasse B

 

LAeq,nT

Klasse C

 

 

LAeq,nT

Verhoogd akoestisch comfort

LAinstal,nT

Normaal akoestisch comfort

LAinstal,nT

Slaapkamer

≤ 25 dB

≤ 28 dB

≤ 25 dB

≤ 27 dB

Studeerruimte

≤ 25 dB

≤ 28 dB

≤ 27 dB

≤ 30 dB

Woonkamer

≤ 29 dB

≤ 32 dB

≤ 27 dB

≤ 30 dB

Keuken

≤ 29 dB

≤ 32 dB

≤ 30 dB

≤ 35 dB

Badkamer, WC

≤ 32 dB

≤ 35 dB

≤ 30 dB

≤ 35 dB

Technische ruimte

≤ 58 dB

≤ 62 dB

≤ 75 dB

≤ 75 dB

Criteria met betrekking tot het installatiegeluid afkomstig van ventilatievoorzieningen voor hygiënische ventilatie

De nieuwe norm voorziet een meettolerantie van 1 dB. Voor kleinere ruimtes (uitgezonderd slaapkamers) wordt deze tolerantie verhoogd tot 3 dB.

Voor meer informatie omtrent de nieuwe uitgave van de Belgische norm NBN S 01-400-1, raadpleeg zeker de Normen-Antenne Akoestiek.

Ga naar de tool en ontdek de update!