Registreer je nu voor de eerste WHO/Europe Indoor Air Conferentie

Terug naar : nieuws

Registreer je nu voor de eerste WHO/Europe Indoor Air Conferentie, die plaats vindt op 28 september in Bern, Zwitserland, en verneem welke effectieve veranderingen op strategisch niveau nodig zijn om het binnenmilieu in onze gebouwen te verbeteren.

 

De Covid-19 pandemie heeft het belang aangetoond van ventilatie om de overdracht van virus tussen personen in onze gebouwen te beperken. In België wordt momenteel dan ook volop gewerkt aan een nieuw wettelijk kader voor de binnenluchtkwaliteit in publieke gebouwen (zie News ‘Nieuw wettelijk kader binnenluchtkwaliteit in publiek toegankelijke gebouwen’).

Tijdens de eerste WHO/Europe Indoor Air Conferentie zal besproken worden wat er op strategisch niveau (bv. via regelgeving en normering) nodig is om tot een effectieve verbetering te komen van de binnenluchtkwaliteit in onze gebouwen. De deelnemers verkennen de praktische uitdagingen en opportuniteiten om op een kosten-efficiënte wijze de binnenlucht te verbeteren in gebouwen met een gebrekkige ventilatie.

Vergroot uw inzicht en draag bij aan een effectief strategisch kader om tot een betere binnenluchtkwaliteit te komen in de Europese gebouwen en neem deel aan deze conferentie op 28 september in Bern, Zwitersland.

 

Registreren kan via de website: First WHO Europe Indoor Air Conference (genevahealthforum.com)

Registreren kan via de website