Bouwwerken moeten, ongeacht de lidstaat waar ze gebouwd worden, zo ontworpen en uitgevoerd worden dat ze de veiligheid van personen, huisdieren of goederen niet in gevaar brengen. Ze mogen ook geen schade toebrengen aan het milieu.

Om een wildgroei aan nationale bepalingen voor bouwproducten te vermijden, die door hun verscheidenheid het handelsverkeer binnen de Europese Unie zouden kunnen belemmeren, heeft de Raad in december 1988 de Richtlijn 89/106/EEG, ook wel de Bouwproductenrichtlijn of BPR genoemd, aangenomen. Om het hieruit voortvloeiende wettelijke kader te vereenvoudigen en te verduidelijken en de geldende maatregelen transparanter en efficiënter te maken, hebben het Europees Parlement en de Raad in maart 2011 verordening nr. 305/2011/EU, ook wel de Bouwproductenverordening of BPV genoemd, vastgesteld.

Hoewel de Bouwproductenverordening in april 2011 in werking getreden is (de datum van publicatie in het Publicatieblad van de Europese Unie), waren de belangrijkste artikels pas sedert 1 juli 2013 van toepassing.

De uitvoering van verordening nr. 305/2011/EU werd in België vastgesteld in de wet van 21 december 2013 (C-2014/11012). Hierin worden tevens aanvullende aspecten opgenomen die relevant zijn voor de toepassing van de BPV.

Waar is de Bouwproductenverordening van toepassing?

De BPV is van toepassing in de Europese Economische Ruimte (EER) en de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA). Door douane-unieovereenkomsten en wederzijdse erkenningsregelingen is de BPV ook geldig in enkele niet-EU-landen en kandidaat-lidstaten.

Andorra

IJsland

Polen

België

Italië

Portugal (En de Azoren en Madeira)

Bulgarije

Kroatië

Roemenië

Cyprus

Letland

San Marino

Denemarken

Liechtenstein

Slovenië

Duitsland

Litouwen

Slowakije

Estland

Luxemburg

Spanje (En de Canarische Eilanden)

Finland

Malta

Tsjechië

Frankrijk (En Guadeloupe, Frans-Guyana, Martinique, Réunion, Saint-Martin)

Monaco

Turkije

Griekenland

Nederland

Verenigd Koninkrijk

Hongarije

Noorwegen

Zweden

Ierland

Oostenrijk

Zwitserland

 

Landen waar de BPV van toepassing is. Tenzij anders vermeld is de wetgeving niet van toepassing in andere landen en in (autonome) gebieden overzee.

De Brede Economische en Handelsovereenkomst tussen de EU en Canada (CETA), die gedeeltelijk in werking trad op 21 september 2017, voorziet niet in een automatische gelijkwaardigheid van technische voorschriften tussen de EU en Canada. Bouwproducten die op de Europese markt gebracht worden, moeten voldoen aan de Europese vereisten. Producten die op de Canadese markt verkocht worden, moeten voldoen aan de Canadese vereisten. Het CETA-protocol maakt het voor bepaalde Europese instanties echter wel mogelijk om ook Canadese vereisten te certificeren en omgekeerd.