Volgens de Bouwproductenverordening (BPV) moet een fabrikant die in de Europese Economische Ruimte een bouwproduct op de markt wil brengen waarvoor een geharmoniseerde norm bestaat of dat in overeenstemming is met een daarvoor verstrekte Europese technische beoordeling, een prestatieverklaring opstellen en de CE-markering aanbrengen op het product in kwestie.

De prestatieverklaring en de CE-markering zijn slechts enkele van de eisen die voortvloeien uit de BPV. Het geheel van de eisen is afhankelijk van het systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid die in de geharmoniseerde norm of Europese technische beoordeling vermeld wordt.

Buildwise heeft een aantal draaiboeken opgesteld die u toelaten om te bepalen welke stappen u moet zetten in functie van uw hoedanigheid ten opzichte van het bouwproduct.

In de context van de CE-markering kan Buildwise ook optreden als:

Publicaties zoeken

Contacteer ons

Eric Winnepenninckx

+32 (0)2 655 77 11