Europese technische beoordeling (ETA)

Terug naar : ce-markering-van-bouwproducten

Voor een product waarvoor er geen geharmoniseerde norm bestaat of dat te veel afwijkt van een bestaande geharmoniseerde norm, kan de fabrikant van het product een Europese technische beoordeling (ETA) aanvragen bij een technische beoordelingsinstantie (TBI). Zo kan de fabrikant alsnog de CE-markering aanbrengen. De fabrikant draagt hiervoor zelf de kosten.

De ETB wordt opgesteld op basis van een Europees beoordelingsdocument, ontwikkeld door de Europese organisatie voor technische beoordeling (EOTA). In België kan een Europese technische beoordeling aangevraagd worden bij de BUtgb.

Om deze taken te mogen verrichten, moet de BUtgb, overeenkomstig het Koninklijk besluit van 30 september 2014, voldoen aan een aantal bijkomende eisen die specifiek gelden voor door België aangeduide technische beoordelingsinstanties.

De inhoud van een Europees beoordelingsdocument is vergelijkbaar met die van een geharmoniseerde norm en omvat:

  • een algemene beschrijving van het product
  • de methoden en criteria die men kan gebruiken om na te gaan of de producten in overeenstemming zijn met de essentiële kenmerken uit de Bouwproductenverordening (BPV)
  • de uit te voeren productiecontrole in de fabriek, die rekening houdt met de specifieke omstandigheden van het fabricageproces van het product
  • een lijst met de essentiële kenmerken die relevant zijn voor het beoogde gebruik van het product zoals voorzien door de fabrikant, en waarover de fabrikant en de betrokken TBI het eens zijn.

De referenties van de Europese beoordelingsdocumenten worden, net zoals voor de geharmoniseerde normen, door de Europese Commissie bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.