Als prestaties gedeclareerd worden volgens een geharmoniseerde norm, mag de fabrikant een CE-markering aanbrengen. De lidstaten accepteren het vrije verkeer in Europa van dergelijke producten.

In een geharmoniseerde norm vindt men:

De geharmoniseerde normen vormen een speciale categorie van Europese normen. Ze worden via normalisatie-aanvragen (’mandaten’) van de Europese Commissie door een van de drie Europese normalisatie-instellingen ontwikkeld. Hiervoor raadpleegt de Europese Commissie het Permanent Comité voor de bouw waarin alle lidstaten van de Europese Unie vertegenwoordigd zijn.

De drie Europese normalisatie-instellingen zijn:

De lijst met de referenties van de geharmoniseerde normen (en Europese beoordelingsdocumenten) wordt door de Europese Commissie in het Publicatieblad van de Europese Unie gepubliceerd. In deze lijst staat voor elke geharmoniseerde norm ook de begin- en einddatum van de co-existentieperiode vermeld. Dit is de periode vóór de intrekking van de oude norm waarin de betrokken geharmoniseerde norm reeds toegepast kan worden en ook de CE-markering reeds aangebracht kan worden (al is dit niet verplicht). Zodra de co-existentieperiode ten einde is, is de toepassing van de geharmoniseerde norm, en dus ook het aanbrengen van de CE-markering, verplicht.

De meest recente lijst geharmoniseerde normen kan gevonden worden op de website van de Europese Commissie.

Voor producten waar geen geharmoniseerde norm voor bestaat of die te veel afwijken van een bestaande geharmoniseerde norm, kan men een Europese technische beoordeling aanvragen, gebaseerd op een Europees beoordelingsdocument.