Toepassingen voor binnenverlichting (kunstlicht en daglicht)

De eisen voor kunstlicht zijn afhankelijk van het soort toepassing en van de specifieke omstandigheden. De verschillende toepassingsnormen kunnen helpen bij het bepalen van de voorwaarden waaraan verlichtingsinstallaties moeten voldoen om een optimaal visueel comfort te verzekeren. Er bestaan onder meer normen voor de verlichting van werkplekken en sportvoorzieningen en voor veiligheidsverlichting. Bovendien is daglicht essentieel voor de gezondheid en het welzijn van de bewoners van een gebouw.

Inrichting en verlichting van een werkplekInrichting en verlichting van een werkplekInrichting en verlichting van een werkplek.

Europese norm omtrent daglicht in gebouwen EN 17037

Begin 2019 werd er een nieuwe Europese norm gepubliceerd omtrent daglicht in gebouwen, de EN 17037. Deze norm legt de criteria vast om de kwaliteit van daglicht in een ruimte te definiëren en geeft concrete aanbevelingen voor de te bereiken streefwaarden.

NBN EN 17037 : 2019 Daylight in buildings

Wat zijn eisen voor de verlichting van liftkooien en hun overlopen?

De wet voor het welzijn van de werknemers verplicht de werkgevers om ervoor te zorgen dat alle werkplekken verlicht zijn, onder meer door de toepassing van de eisen uit de norm NBN EN 12464-1. Welke voorschriften moeten er specifiek nageleefd worden voor liftkooien en hun overlopen?

Verlichting Van Liftkooien En Hun Overlopen

Werkplekken: hoe de normen NBN EN 12464-1 en 2 toepassen?

In België wordt het welzijn van de werknemers op de werkplek vastgelegd in de 'welzijnswet'. De wet bepaalt ook dat als de werkgever zich houdt aan de eisen uit de norm NBN EN 12464-1 (met betrekking tot binnenwerkplekverlichting) en de norm NBN EN 12464-2 (met betrekking tot buitenwerkplekverlichting), hij verondersteld wordt te hebben voldaan aan deze verplichting. Sinds 25 maart 2016 werden de minimumvoorwaarden waaraan werkgevers moeten voldoen, verduidelijkt en aangescherpt.

Werkplekken Hoe Kan Men De Normen NBN EN 12464 1 En 2 Volgen

Nieuwe versie van CCTB, le Cahier des Charges Type-Bâtiments

Het unieke referentielastenboek voor Wallonië en de Federatie Wallonië-Brussel. Begin 2018 werd er een nieuwe versie van dit typebestek CCTB gepubliceerd. Het hoofdstuk over verlichtingssystemen kan u terugvinden in Deel 7 (Elektriciteit). Het onderdeel verlichting heeft onder andere betrekking op het voorschrijven van criteria voor ledverlichtingssystemen. De volledige tekst en bijkomende informatie zijn terug te vinden op de CCT-Bâtiments 2022 website.

batiments.wallonie.be

Blue Light Hazard: de aanbevelingen van het Belgisch Instituut voor Verlichtingskunde (IBE-BIV)

Het Belgisch Instituut voor Verlichtingskunde heeft zijn aanbevelingen gepubliceerd omtrent de fotobiologische risico’s van de blootstelling aan lichtbronnen en aan blauwe lichtstralen (Blue Light Hazard). De aanbevelingen zijn terug te vinden op de website van het IBE-BIV.

https://ibe-biv.be/