ONDERWERP

WETGEVING

BIJKOMENDE INFO

Europa

Integraal waterbeleid

Europese Kaderrichtlijn Water (2000/60/EC)

De doelstellingen van de richtlijn worden bereikt door o.a. de verschillende types van afvalwater op de juiste manier te

behandelen en af te voeren.

Vlaams Gewest

Integraal waterbeleid

Decreet 30.11.2018

Besluit 15.06.2018

Omzetting van de Europese Kaderrichtlijn Water.

 

Lozing huishoudelijk afvalwater

Besluit 01.06.1995 (VLAREM II)

(+ wijzigingen)

Lozing van afvalwater wordt toegelicht in VLAREM II, art. 4.2.8. (ingedeelde inrichtingen) en in VLAREM II, art. 6.2.2.

 (niet- ingedeelde inrichtingen).

Scheiden van de afvalwaterstrom en

Besluit 08.04.2011

Besluit 24.05.2019

Besluit 10.01.2020

 

Verplicht bij nieuwbouw of wanneer een gescheiden stelsel wordt aangelegd. Een verplichte keuring van een private afvoerinstallatie is opgenomen. De uitvoering van de keuring wordt toegelicht in het Ministrieel Besluit 28.06.2011.

Maatregelen tegen overstromingen

Besluit 05.07.2013 (Gewestelijke stedenbouwkundige verordening)

Bij nieuwbouw of vernieuwbouw verplichte plaatsing van hemelwaterput (minstens 5000 l) en – indien perceel > 250 m² - ook van infiltratievoorziening (4m²/100m² + 25 l/m² afwaterende opp.)

Waals Gewest

 

Integraal waterbeleid

Code de l’eau (Règlement général

d’assainissement des eaux urbaines résiduaires: Art. R.274-R.291)

 

De omzetting van de Europese Kaderrichtlijn Water zit vervat in de Code de l’eau.

Lozing huishoudelijk afvalwater

Code de l’eau

(Art. R.233)

(Chapitre IX)

(Code de l'Eau (Partie Réglementaire) (wallonie.be))

Besluit 01.12.2016

Artikel R.233 en hoofdstuk IX van de Code de l’eau en het Besluit hebben betrekking op individuele afvalwaterbehandelingsinstallaties

Scheiden van de afvalwaterstromen

Code de l’eau (Art. R.277) (Hoofdstuk XI - Certification Eau des immeubles bâtis)

(Code de l'Eau (Partie Réglementaire) (wallonie.be))

Besluit 11.06.2020

Besluit 18.07.2019

Decreet 28.02.2019

(+ wijzigingen)

 

Verplicht in geval van nieuwbouw. Het bezoek van een erkende keurder om de scheiding van afvalwaterstromen en hun sanering te controleren is verplicht (CertIBEau). 

Maatregelen tegen overstromingen

Omzendbrief 23.12.2021

Bouwen in een zone met overstromingsrisico, wordt aan specifieke voorwaarden onderworpen.

 

Brussels
Hoofd-
stedelijk
Gewest

Integraal waterbeleid

Ordonnantie 20.10.2006

(+ wijzigingen)

Omzetting van de Europese  Kaderrichtlijn Water. Het Gewest heeft op basis van de reglementering een algemeen waterbeheersplan opgesteld.

Maatregelen tegen overstromingen

Besluit 21.11.2006

(Titel I, Art. 13 en 16)

Bij nieuwbouw verplichte plaatsing van hemelwaterput (33 l/m² dakoppervlakte), verplichte installatie van groendaken voor daken > 100m² en 50% van koeren en tuinen verplicht waterdoorlatend.