Hygiënische kwaliteit van het water in drinkwaterinstallaties

Terug naar : toevoer en verdeling

Hygiënische kwaliteit van het water in drinkwaterinstallaties

Water dat gebruikt wordt voor hygiënische toepassingen moet voldoen aan de kwaliteitseisen voor drinkwater uit de Europese richtlijn Drinkwater (2020/2184). Het zijn de drinkwaterbedrijven die verantwoordelijk zijn voor het leveren van drinkwater met deze kwaliteit aan de watermeter. De eigenaar van de drinkwaterinstallatie is verantwoordelijk voor de kwaliteit na de watermeter.

Buildwise-Dossier 2020/02.11: Moeten drinkwaterinstallaties vóór hun ingebruikname gespoeld worden?

Buildwise-Dossier 2020/02.12: Procedure voor de heropstart van sanitaire installaties na een periode van inactiviteit.

Beveiliging tegen terugstroming

Om verontreiniging van het openbare drinkwaternet te voorkomen, moeten de Technische Voorschriften inzake binneninstallaties van de Belgische Federatie voor de Watersector (BELGAQUA) gevolgd worden bij het ontwerp en de uitvoering van drinkwater- en hemelwaterinstallaties. De basis van deze voorschriften is de norm NBN EN 1717. Hierin wordt het water onderverdeeld in verschillende categorieën van waterkwaliteit en dat in functie van het risico dat de menselijke gezondheid door dit water kan aangetast worden. Belangrijk is dat er geen wanverbindingen worden gemaakt tussen twee installaties die water met een verschillende kwaliteit verdelen, zoals bijvoorbeeld tussen de verdeelleidingen voor drinkwater en deze voor hemelwater.