Toevoer en verdeling

Normen

Bekijk de bouwnormen, gerelateerd aan de toevoer en verdeling van water in en rond gebouwen.

Reglementen

Bekijk de reglementering, gerelateerd aan de toevoer en verdeling van water in en rond gebouwen.

De private drinkwaterinstallatie start aan de watermeter, het punt waar de drinkwaterbedrijven het water leveren. De installatie wordt zo ontworpen, gedimensioneerd, geplaatst en onderhouden dat de kwaliteit van het water en het comfort van de gebruiker verzekerd zijn.

Als code van goede praktijk voor drinkwaterinstallaties geldt de normenreeks NBN EN 806. Deze normenreeks beschrijft de verschillende stappen voor drinkwaterinstallaties:

  • het ontwerp
  • de dimensionering van het leidingwerk
  • de plaatsing
  • de ingebruikname
  • het onderhoud.

Ter aanvulling geeft de Duitse norm DIN 1988-300 richtlijnen voor de piekdebieten die men in rekening kan brengen in functie van de dimensionering. De DIN 4708-2 laat toe om het vermogen en het volume van een warmwaterboiler te bepalen. Een doorstromer kan op basis van de DIN 1988-300 gedimensioneerd worden.

Voor het ontwerp, de dimensionering, de installatie en het onderhoud van hemelwaterinstallaties en grijswaterinstallaties zijn respectievelijk de NBN EN 16941-1 en NBN EN 16941-2 van toepassing.

Buildwise-Dossier 2019/02.11: Hoe dimensioneer ik mijn sanitairwarmwaterproductie-installatie?

Buildwise-Dossier 2020/06.05: Dimensionering van waterverdeelleidingen in sanitaire installaties

Hygiƫnische kwaliteit van het water in drinkwaterinstallaties

Risico op Legionella-ontwikkeling