Risico op Legionella-ontwikkeling

Terug naar : toevoer en verdeling

Risico op Legionella-ontwikkeling

Legionella pneumophila is een bacterie die algemeen aanwezig is in waterig milieu, ook in het drinkwater dat door de drinkwaterbedrijven aan de watermeter wordt geleverd.

Het drinken van deze bacterie levert geen gevaar op voor de menselijke gezondheid. Besmetting is wel mogelijk door het inademen van aerosolen waarin de bacterie aanwezig is. Deze aerosolen ontstaan na verneveling van water, bijvoorbeeld in douches. De bacterie kan twee soorten griepinfecties veroorzaken: de Pontiac-koorts (die een lichte en ongevaarlijke longontsteking veroorzaakt) en een ernstige longontsteking die blijvende letsels en in het slechtste geval de dood tot gevolg kan hebben.

De bacterie kan zich ontwikkelen door een combinatie van de voedingsstoffen die in het water of in het leidingmateriaal aanwezig zijn en een gunstige temperatuur.

In het Vlaamse Gewest is de toepassing van de Best Beschikbare Technieken (BBT) voor Legionella-beheersing in nieuwe Sanitaire Systemen wettelijk verplicht in matig en hoog risico inrichtingen. Bijlage 1 van de BBT bevat een beslissingsboom waarmee men kan bepalen of een installatie onder het toepassingsgebied van de BBT valt of niet. Ook wanneer het niet wettelijk is verplicht, is het aanbevolen om de voorschriften van de BBT te volgen.