Reglementen voor toevoer en verdeling

Terug naar : toevoer en verdeling
  ONDERWERP WETGEVING BIJKOMENDE INFO
Europa Hygiënische kwaliteit drinkwater Europese Kaderrichtlijn Drinkwater 2020/2184 (herziening van de Richtlijn 98/83/EG) De richtlijn is van kracht sinds 12 januari 2021 en legt maximale waarden vast voor een aantal parameters.
De EU-lidstaten hebben 2 jaar de tijd om de richtlijn in hun nationale wetgeving op te nemen.
Bescherming van werknemers tegen risico’s Europese richtlijn 2000/54/EG (+ wijzigingen) Wettelijk kader voor de preventie tegen risicovolle blootstellingen aan micro-organismen, celstructuren en menselijke endoparasieten die schade aan de menselijke
gezondheid kunnen veroorzaken.
België Bescherming van werknemers tegen risico’s Koninklijk Besluit 28.04.2017 Omzetting van de Europese richtlijn (90/679/EEG die aan 2000/54/EC voorafging). Legionella pneumophila wordt gedefinieerd als een biologisch agens in de vorm van een bacterie die bij de mens ziekte kan veroorzaken. Verder geeft de Federale overheidsdienst via de Hoge Gezondheidsraad aanbevelingen voor sanitaire installaties in zorginstellingen (zie
HGR nr. 8580).
Vlaams Gewest Hygiënische kwaliteit drinkwater Decreet 30.11.2018
Besluit 15.06.2018
(Waterwetboek = bijlage bij het Besluit 15.06.2018)
Besluit 13.12.2002
(+ wijzigingen)
Omzetting van de Europese Kaderrichtlijn Drinkwater.
Beveiliging tegen terugstroming Besluit 10.01.2020
Besluit 24.05.2019
Besluit 08.04.2011
Het Besluit beschrijft de rechten en plichten van het drinkwaterbedrijf, de rioolbeheerder en de klant en de verplichte keuringen van de binneninstallaties (aangesloten, niet-aangesloten en voor tweedecircuitwater).
Legionella Besluit 09.02.2007 (veteranenbesluit) Het Besluit maakt de toepassing van de Best Beschikbare Technieken (BBT) voor Legionella-beheersing in sanitaire installaties van matig- en hoogrisico- instellingen verplicht.
Milieuhygiëne Besluit 01.06.1995 (+ wijzigingen)
(VLAREM II)
VLAREM II, afdeling 5.32.8.4.1.5 (EMIS Navigator (vito.be) ) geeft aanbevelingen voor het sanitair
warm water voor de douches van open zwemgelegenheden en zones voor waterrecreatie.
Waals Gewest Hygiënische kwaliteit drinkwater Besluit 15.01.2004
Code de l’eau
(Art. R.252-R.270)
Omzetting van de Europese Kaderrichtlijn Drinkwater. Voorafgaande decreten en besluiten zijn hierin opgenomen.
Beveiliging tegen terugstroming Besluit 11.06.2020
Besluit 18.07.2019
Decreet 28.02.2019
(+ wijzigingen)
Het bezoek van een erkende keurder is verplicht bij alle aanvragen voor aansluiting op het drinkwaternet (CertIBEau).
Legionella (openbare zwembaden) Besluit 13.06.2013 (1)
Besluit 13.06.2013 (2)
Aanbevelingen voor het sanitair warm water. Water in warmwaterbereidingen voor
douches: T ≥ 65°C
Brussels Hoofd- stedelijk Gewest Hygiënische kwaliteit drinkwater Besluit 24.01.2002
(+ wijzigingen)
Omzetting van de Europese Kaderrichtlijn Drinkwater.
Legionella (openbare zwembaden) Besluit 10.10.2002 Aanbevelingen voor het sanitair warm water. Water in warmwaterbereidingen voor
douches: T ≥ 60°C