NBN EN 1990 : Grondslag voor het constructief ontwerp

De Eurocode 0 bepaalt de algemene principes voor de berekening van constructies volgens de grenstoestanden en definieert de eisen inzake veiligheid, gebruiksgeschiktheid en betrouwbaarheid, waaraan moet voldaan worden.

De in deze Eurocode vermelde principes dienen als basis voor het gebruik van de Eurocodes EN 1991 tot EN 1999, maar kunnen eveneens worden gebruikt voor de dimensionering van constructies onderworpen aan belastingen of bestaande uit materialen die er niet in worden beschouwd, bijvoorbeeld op basis van proeven.

De norm en haar bijlage kunnen via de volgende links worden gedownload.

De Europese norm

ANB : Belgische Nationale Bijlage

 

A1 : Addendum : toevoeging aan de norm
AC : Corrigendum : Document waarin de fouten uit de norm verbeterd worden

 

NBN EN 1990 : 2002

NBN EN 1990 ANB : 2021

NBN EN 1990/A1 : 2006 +/AC : 2010