NBN EN 1991 : Belastingen op constructies

De Eurocode 1 bepaalt de manier waarop de relevante belastingen moeten worden beschouwd bij de berekening van een constructie, onder invloed van de verschillende soorten belastingen en voor bepaalde bijzondere constructies (bruggen, silo's,...).

Het eerste deel (EN1991-1) heeft betrekking op algemene belastingen. Het is zelf onderverdeeld in verschillende subdelen, waarin de verschillende types belastingen (eigen gewicht, opgelegde belastingen, wind, sneeuw, thermische belastingen, belastingen tijdens uitvoering, ...) worden gedefinieerd.

De drie andere delen hebben respectievelijk betrekking op acties op bruggen ten gevolge van het verkeer, acties veroorzaakt door hefwerktuigen en -machines en silo's en tanks.

Voor bepaalde subdelen zijn beschrijvende fiches opgesteld (zie samenvattende fiches).

De Europese normen, hun nationale bijlagen (ANB), addenda (A1) en corrigenda (AC) kunnen worden gedownload via de links in de onderstaande tabel.

NBN EN 1991-1

Algemene belastingen

NBN EN 1991-1-1

Dichtheden, eigen gewicht en opgelegde belastingen voor gebouwen

NBN EN 1991-1-1 : 2002 +/AC : 2009

NBN EN 1991-1-1 ANB : 2007

NBN EN 1991-1-2

Belastingen op constructies bij brand

NBN EN 1991-1-2 : 2003 +/AC : 2013

NBN EN 1991-1-2 ANB : 2008

NBN EN 1991-1-3

Sneeuwbelasting

NBN EN 1991-1-3 : 2003 +/AC : 2009

NBN EN 1991-1-3 /A1 : 2015

NBN EN 1991-1-3 ANB : 2007

NBN EN 1991-1-4

Windbelasting

NBN EN 1991-1-4 : 2005 +/AC : 2010

NBN EN 1991-1-4 /A1 : 2010

NBN EN 1991-1-4 ANB : 2010

NBN EN 1991-1-5

Thermische belasting

NBN EN 1991-1-5 : 2003 +/AC : 2009

 

NBN EN 1991-1-5 ANB : 2009

NBN EN 1991-1-6

Belasting gedurende de uitvoering

NBN EN 1991-1-6 : 2005 +/AC : 2013

 

NBN EN 1991-1-6 ANB : 2010

NBN EN 1991-1-7

Buitengewone belastingen: stootbelastingen en ontploffingen

NBN EN 1991-1-7 : 2006 +/AC : 2010

NBN EN 1991-1-7 ANB : 2012

NBN EN 1991-1-7 /A1 : 2014

NBN EN 1991-1-7 ANB/AC : 2017

NBN EN 1991-2

Verkeersbelasting op bruggen

NBN EN 1991-2 : 2003 +/AC : 2010

 

NBN EN 1991-2 ANB : 2011

NBN EN 1991-3

Belastingen veroorzaakt door kranen en machines

NBN EN 1991-3 : 2006 +/AC : 2012

 

NBN EN 1991-3 ANB : 2011

NBN EN 1991-4

Silo's en tanks

NBN EN 1991-4 : 2006 +/AC : 2012

 

NBN EN 1991-4 ANB : 2011