NBN EN 1993 : Ontwerp en berekening van staalconstructies

De Eurocode 3 is van toepassing op het ontwerp en de berekening van gebouwen en civieltechnische werken in staal. Ze voldoet aan de beginselen en de eisen voor veiligheid en bruikbaarheid van constructies, waarvan de grondslagen van hun ontwerp en toetsing gegeven zijn in EN 1990.

EN 1993-1 is het eerste van de zes delen van Eurocode 3. Het bevat algemene ontwerpregels voor gebruik met de andere delen EN 1993-2 tot EN 1993-6, die specifiek zijn voor constructie-elementen uit staal (bruggen, torens, masten, schoorstenen, silo's, tanks, buisleidingen, palen, damwanden en kraanbanen). Het geeft ook aanvullende regels die specifiek zijn voor gebouwen.

EN 1993-1 bestaat uit twaalf subdelen, die elk betrekking hebben op specifieke staalcomponenten, grenstoestanden of materialen.

De Europese normen, hun nationale bijlagen (ANB), addenda (A1) en corrigenda (AC) kunnen worden gedownload via de links in de onderstaande tabel.

NBN EN 1993-1-1

Algemene regels en regels voor gebouwen

NBN EN 1993-1-1 : 2005 +/AC : 2009

NBN EN 1993-1-1 /A1 : 2014

NBN EN 1993-1-1 ANB : 2018

NBN EN 1993-1-2

Algemene regels – Ontwerp en berekening van constructies bij brand

NBN EN 1993-1-2 : 2005 +/AC : 2009

NBN EN 1993-1-2 ANB : 2010

NBN EN 1993-1-3

Algemene regels – Aanvullende regels voor koudgevormde profielen en platen

NBN EN 1993-1-3 : 2006 +/AC : 2009

 

NBN EN 1993-1-3 ANB : 2011

NBN EN 1993-1-4

Algemene regels – Aanvullende regels voor roestvast staal

NBN EN 1993-1-4 : 2006

NBN EN 1993-1-4 /A1 : 2015

NBN EN 1993-1-4 ANB : 2011

 

NBN EN 1993-1-5

Algemene regels – Constructieve plaatvelden

NBN EN 1993-1-5 : 2006 + /AC : 2009

NBN EN 1993-1-5 /A1 : 2017

NBN EN 1993-1-5 ANB : 2011

 

NBN EN 1993-1-6

Algemene regels – Sterkte en stabiliteit van schaalconstructies

NBN EN 1993-1-6 : 2007+ /AC : 2009

NBN EN 1993-1-6 /A1 : 2017

NBN EN 1993-1-6 ANB : 2011

 

NBN EN 1993-1-7

Algemene regels – Sterkte en stabiliteit van haaks op het vlak belaste platen

NBN EN 1993-1-7 : 2007 +/AC : 2009

NBN EN 1993-1-7 ANB : 2011

NBN EN 1993-1-8

Algemene regels – Ontwerp en berekening van verbindingen

NBN EN 1993-1-8 : 2005 +/AC : 2009

NBN EN 1993-1-8 ANB : 2010

NBN EN 1993-1-9

Algemene regels – Vermoeiing

NBN EN 1993-1-9 : 2005 +/ AC : 2009

NBN EN 1993-1-9 ANB : 2010

 

NBN EN 1993-1-10

Algemene regels – Materiaaltaaiheid en eigenschappen in de dikterichting

NBN EN 1993-1-10 : 2005 +/AC : 2009

NBN EN 1993-1-10 ANB : 2010

NBN EN 1993-1-11

Algemene regels - Ontwerp en berekening van aan trek onderworpen componenten

NBN EN 1993-1-11 : 2006 +/AC : 2009

NBN EN 1993-1-11 ANB : 2010

NBN EN 1993-1-12

Aanvullende regels voor de uitbreiding van EN 1993 voor staalsoorten tot en met S 700

NBN EN 1993-1-12 : 2007 +/AC : 2009

NBN EN 1993-1-12 ANB : 2010

NBN EN 1993-2

Bruggen

NBN EN 1993-2 : 2006 +/AC : 2009

NBN EN 1993-2 ANB : 2011

NBN EN 1993-3-1

Torens, masten en schoorstenen

NBN EN 1993-3-1 : 2007 +/AC : 2009

 

NBN EN 1993-3-1 ANB : 2011

NBN EN 1993-3-2

Torens, masten en schoorstenen - Schoorstenen

NBN EN 1993-3-2 : 2007

 

NBN EN 1993-3-2 ANB : 2011

NBN EN 1993-4-1

Silo’s

NBN EN 1993-4-1 : 2007 +/AC : 2009

 

NBN EN 1993-4-1 ANB : 2011

NBN EN 1993-4-2

Tanks

NBN EN 1993-4-2 : 2007 +/AC : 2009

 

NBN EN 1993-4-2 ANB : 2011

NBN EN 1993-4-3

Buisleidingen (niet meer van toepassing sinds 2018)

NBN EN 1993-5

Palen en damwanden

NBN EN 1993-5 : 2007 +/AC : 2009

 

NBN EN 1993-5 ANB : 2011

NBN EN 1993-6

Kraanbanen

NBN EN 1993-6 : 2007 +/AC : 2009

 

NBN EN 1993-6 ANB : 2011