NBN EN 1994 : Ontwerp en berekening van staalbetonconstructies

De Eurocode 4 is van toepassing op het ontwerp en de berekening van staal-betonconstructies en -elementen voor gebouwen en civieltechnische werken. De norm voldoet aan de beginselen en eisen ten aanzien van de veiligheid en bruikbaarheid van constructies, zoals deze zijn gedefinieerd in EN 1990 (grondslagen van het constructief ontwerp).

EN 1994-1-1 beschrijft de principes en eisen voor veiligheid, bruikbaarheid en duurzaamheid van staalbetonconstructies, alsmede specifieke bepalingen voor gebouwen. Het is gebaseerd op het concept van de grenstoestanden, en maakt gebruik van de partiële coëfficiëntenmethode.

Deel 2 van Eurocode 4 geeft de rekenregels voor staal-betonbruggen of -elementen van bruggen, die de algemene regels in EN 1994-1-1 aanvullen. Tuikabelbruggen zijn niet volledig gedekt door dit deel.

De Europese normen, hun nationale bijlagen (ANB), addenda (A1) en corrigenda (AC) kunnen worden gedownload via de links in de onderstaande tabel.

NBN EN 1994-1-1

Algemene regels en regels voor gebouwen

NBN EN 1994-1-1 : 2005 +/AC : 2009

NBN EN 1994-1-1 ANB : 2010

NBN EN 1994-1-2

Algemene regels - Ontwerp en berekening van constructies bij brand

NBN EN 1994-1-2 : 2005 +/AC : 2008

NBN EN 1994-1-2 /A1 : 2014

NBN EN 1994-1-2 ANB : 2010

NBN EN 1994-2

Bruggen

NBN EN 1994-2 : 2006 +/AC : 2008

NBN EN 1994-2 ANB : 2011