NBN EN 1995 : Ontwerp en berekening van houtconstructies

De Eurocode 5 is van toepassing op het ontwerp en de berekening van gebouwen en civieltechnische werken van hout (massief hout, in de vorm van gezaagd hout, geschaafd hout of rondhout, gelijmd gelamineerd hout of houtachtige constructie-elementen, zoals LVL) of uit houtachtige plaatmaterialen, verbonden door lijm of mechanische bevestigingsmiddelen. De norm voldoet aan de beginselen en eisen ten aanzien van de veiligheid en bruikbaarheid van constructies, zoals deze zijn gedefinieerd in EN 1990 (grondslagen van het constructief ontwerp).

EN 1995-1-1 omschrijft de grondslagen en eisen voor veiligheid, bruikbaarheid en duurzaamheid van houtconstructies. Het is gebaseerd op het concept van de grenstoestanden, en maakt gebruik van de partiële coëfficiëntenmethode.

De principes, eisen en regels voor het constructief ontwerp van aan brand blootgestelde gebouwen worden behandeld in EN 1995-1-2.

Deel 2 van de Eurocode 5 geeft algemene regels voor het ontwerp van constructiedelen van bruggen, d.w.z. dragende elementen die bepalend zijn voor de betrouwbaarheid van de brug of de belangrijkste onderdelen ervan, ongeacht of zij van hout of andere op hout gebaseerde materialen zijn gemaakt, afzonderlijk worden gebruikt of in combinatie met beton, metaal of enig ander materiaal.

De Europese normen, hun nationale bijlagen (ANB), addenda (A1) en corrigenda (AC) kunnen worden gedownload via de links in de onderstaande tabel.

NBN EN 1995-1-1

Algemeen - Gemeenschappelijke regels en regels voor gebouwen

NBN EN 1995-1-1 : 2005 +/AC : 2006

NBN EN 1995-1-1 /A1 : 2008

NBN EN 1995-1-1 /A2 : 2014

NBN EN 1995-1-1 ANB : 2012

NBN EN 1995-1-2

Ontwerp en berekening van constructies bij brand

NBN EN 1995-1-2 : 2004 +/AC : 2009

NBN EN 1995-1-2 ANB : 2012

 

NBN EN 1995-2

Bruggen

NBN EN 1995-2 : 2004

NBN EN 1995-2 ANB : 2012