NBN EN 1996 : Ontwerp en berekening van constructies van metselwerk

De Eurocode 6 is van toepassing op het ontwerp en de berekening van ongewapende, gewapende, voorgespannen en opgesloten metselwerk voor gebouwen en civieltechnische werken of onderdelen daarvan.

EN 1996-1-1 beschrijft de principes en eisen voor de veiligheid bruikbaarheid en duurzaamheid van metselwerkconstructies. Het is gebaseerd op het concept van de grenstoestanden, en maakt gebruik van de partiële coëfficiëntenmethode. De principes, eisen en regels voor het constructief ontwerp van aan brand blootgestelde gebouwen worden behandeld in EN 1996-1-2.

Deel 2 van Eurocode 6 bevat de basisregels voor de keuze van materialen en de plaatsing van metselwerk, zodat het voldoet aan de ontwerpaannames van de andere delen van Eurocode 6.

Deel 3 van Eurocode 6 voorziet in vereenvoudigde berekeningsmethoden om de berekening van de volgende ongewapende metselwerkwanden te vergemakkelijken:

  • Muren onderworpen aan verticale belastingen en windbelastingen;
  • Muren onderworpen aan geconcentreerde belastingen;
  • Schoorwanden ;
  • Keldermuren onderworpen aan zijdelingse gronddruk en verticale belastingen ;
  • Muren die aan zijdelingse, maar niet aan verticale belastingen onderhevig zijn.

 

De voorschriften gegeven in EN 1996-3 komen overeen met die van EN 1996-1-1, maar zijn conservatiever ten opzichte van de voorwaarden en beperkingen van hun gebruik.

De Europese normen, hun nationale bijlagen (ANB), addenda (A1) en corrigenda (AC) kunnen worden gedownload via de links in de onderstaande tabel.

NBN EN 1996-1-1

Algemene regels voor gewapende en ongewapende metselwerkconstructies

NBN EN 1996-1-1 + /AC : 2009 + /A1 : 2013

NBN EN 1996-1-1 – ANB : 2016

 

NBN EN 1996-1-2

Algemene regels - Ontwerp en berekening van constructies bij brand

NBN EN 1996-1-2 : 2005 +/AC : 2010

NBN EN 1996-1-2 ANB : 2019

NBN EN 1996-2

Ontwerp, materiaalkeuze en uitvoering van constructies van metselwerk

NBN EN 1996-2 : 2006 +/AC : 2009

NBN EN 1996-2 ANB : 2010

NBN EN 1996-3

Vereenvoudigde berekeningsmethoden voor niet-gewapende constructies van metselwerk

NBN EN 1996-3 : 2006  +/AC : 2009

NBN EN 1996-3 ANB : 2012