NBN EN 1998 : Ontwerp en berekening van aardbevingsbestendige constructies

De Eurocode 8 is van toepassing op het ontwerp en de constructie van gebouwen en civieltechnische werken in seismische gebieden. Deze norm heeft tot doel te verzekeren dat waanneer aardbevingen zich voordoen mensenlevens beschermd zijn, de schade beperkt blijft en constructies die belangrijk zijn voor de civiele bescherming operationeel blijven.

Speciale constructies, zoals kerncentrales, offshore constructies en grote waterkeringen, vallen buiten het onderwerp en toepassingsgebied van EN 1998.

Het eerste deel, EN 1998-1, is van toepassing op het ontwerp en berekening van gebouwen en civieltechnische werken in seismische gebieden, ongeacht of zij gemaakt zijn van beton, hout, metselwerk, staal of gemengd staal en beton.

EN 1998-2 heeft voornamelijk betrekking op het seismisch ontwerp van bruggen waarbij de horizontale seismische krachten voornamelijk worden opgevangen door de landhoofden of door de doorbuiging van de pijlers; d.w.z. bruggen die bestaan uit verticale, of bijna verticale, pijlersystemen die de bovenbouw van het dek ondersteunen. Het is ook gedeeltelijk toepasbaar op het seismisch ontwerp van tuibruggen en boogbruggen.

EN 1998-3 behandelt criteria voor de beoordeling van de seismische prestatie van bestaande gebouwen. Ook wordt een aanpak beschreven voor de selectie van de nodige herstelmaatregelen.

EN 1998-4 heeft betrekking op silo's, tanks (inclusief watertorens) en pijpen.

EN 1998-5 behandelt het ontwerp van verschillende funderingssystemen, het ontwerp van grondkerende constructies en de interactie tussen grond en constructie bij seismische belasting.

Ten slotte bevat EN 1998-6 eisen, criteria en regels voor de vormgeving van lange slanke constructies: torens, met inbegrip van klokkentorens, inlaattorens, radio- en tv-torens, masten, schoorstenen (inclusief vrijstaande industriële schoorstenen) en vuurtorens.

De Europese normen, hun nationale bijlagen (ANB), addenda (A1) en corrigenda (AC) kunnen worden gedownload via de links in de onderstaande tabel.

NBN EN 1998-1

Algemene regels, seismische belastingen en regels voor gebouwen

NBN EN 1998-1 : 2005 +/AC : 2009

NBN EN 1998-1 /A1 : 2013

NBN EN 1998-1 ANB : 2011

NBN EN 1998-2

Bruggen

NBN EN 1998-2 : 2005 +/AC : 2010

NBN EN 1998-2 /A1 : 2009

NBN EN 1998-2 /A2 : 2011

NBN EN 1998-2 ANB : 2013

NBN EN 1998-3

Beoordeling en hernieuwing van gebouwen

NBN EN 1998-3 : 2005

NBN EN 1998-3 /AC : 2013

NBN EN 1998-3 ANB : 2011

NBN EN 1998-4

Silo's, opslagtanks en buisleidingen

NBN EN 1998-4 : 2006

NBN EN 1998-4 ANB : 2011

NBN EN 1998-5

Funderingen, grondkerende constructies en geotechnische aspecten

NBN EN 1998-5 : 2004

NBN EN 1998-5 ANB : 2011

NBN EN 1998-6

Torens, masten en schoorstenen

NBN EN 1998-6 : 2005

NBN EN 1998-6 ANB : 2011