Grondonderzoek en beproeving

Terug naar : geotechniek

Grondonderzoek en beproeving

Geotechnisch grondonderzoek heeft als doel het bepalen van de eigenschappen van de grond.

Bij grondonderzoek kan de ingenieur de grond ter plaatse onderzoeken (in situ) of in het laboratorium. Als dat noodzakelijk blijkt, kunnen belastingsproeven uitgevoerd worden op bijvoorbeeld funderingspalen of op grondankers. In sommige gevallen wordt niet alleen gekeken naar de mechanische eigenschappen van de grond maar ook naar de geohydraulische of geothermische karakteristieken van de aangetroffen grondlagen. Dit zijn de proeven die nodig zijn voor het geotechnisch grondonderzoek:

Er moet opgemerkt worden dat een aantal van de hierboven vermelde proeven ook na het beëindigen van de werken kunnen worden uitgevoerd ter controle van de kwaliteit.

Wat de uitvoering betreft van grondonderzoek in het algemeen en sonderingen (CPT) in het bijzonder, kan de lezer de documenten van de Belgische Groepering voor Grondmechanica en Geotechniek raadplegen:

Het opstellen van deze standaardprocedures voor geotechnisch grondonderzoek past in het kader van de algemene visie van de Belgische Groepering voor Grondmechanica en Geotechniek (BGGG) om het kwaliteitsniveau van de geotechnische studies en van het grondonderzoek in België te verbeteren.