Dimensies meten en positiebepaling

Terug naar : meetmethoden

Deze meetmethode wordt aangewend om een dimensie (lengte, breedte, hoogte, dikte) van een element of voeg te meten of de positie ervan (ten opzichte van andere elementen of een referentiestelsel) te bepalen (bv. de opleglengte).

Meetmethode

Naargelang het beoogde meetbereik en de precisie, kan men verschillende meetinstrumenten hanteren.

Meten van de dikte van een betonnen wand met behulp van een vouwmeter.
Vouwmeter.

Meten van de breedte van een muurgedeelte met behulp van een rolmeter.
Rolmeter.

Meten van de dikte van een arduinen dorpel met behulp van een digitale schuifpasser.
Digitale schuifpasser.

Meten van de dikte van een verflaag met behulp van een digitale laagdiktemeter.
Digitale laagdiktemeter.

Interpretatie van de resultaten

De meetresultaten worden afgelezen van de instrumenten.

De bepaling van liggingsafwijkingen met betrekking tot andere onderdelen of een referentiestelsel, kan worden berekend uit de bekomen meetwaarden.

Opmerkingen

De nauwkeurigheid van de metingen kan verhoogd worden door het uitvoeren van meerdere metingen.

Er wordt aanbevolen om meetbanden te ondersteunen om de temperatuursinvloed van het te meten voorwerp te verminderen.

Wanneer de te meten lengte 10 m overschrijdt, dient men gebruik te maken van meetbandspanners om de verwijzingsspanning aan te leggen.

Wanneer men de dimensies van elementen dient te meten die geen scherpomlijnde randen hebben, brengt men idealiter stelstukken aan op het element.

Meten van een dimensie van een element met behulp van stelstukken.
Meten van een dimensie van een element met behulp van stelstukken.

Voor elementen met een ruw oppervlak, wordt een instrument gebruikt met een breed raakvlak.

De dikte wordt gemeten haaks op ten minste één van de oppervlakken van het element.

Gerelateerde publicaties