Het meten van de excentriciteit van een element van een gebouw

Terug naar : meetmethoden

Men gaat na of een belastingdragend element zich in hetzelfde loodvlak bevindt ten opzichte van boven- of onderliggende elementen.

Meetmethode

Met een geschikt toestel (rotatie- of kruislijnlaser of schietlood) zet men een hulplijn uit ten opzichte van dewelke men de afstand tot de individuele elementen kan meten.

Interpretatie van de resultaten

Men toetst de gemeten excentriciteit aan de eisen. Indien deze excentriciteit groter is dan de vooropgestelde eisen, kan het draagvermogen van het element of de constructie verminderen.

Opmerking

De methode met het schietlood is doorgaans minder nauwkeurig.

Gerelateerde publicaties

De weergave van de excentriciteit van een element.E = x2 – x1 wanneer de muren over dezelfde dikte beschikken.

Excentriciteit van een element.