Het meten van de kromming van een element van een gebouw

Terug naar : meetmethoden

Het verschil tussen de echte vorm van een lijn en een rechte lijn.

Meetmethode

Om de kromming van een element te meten, dient men een rechte lijn naast het element uit te zetten. Dit kan met:

Men meet de afstand tussen de uitgezette lijn en het element (vb. met een meetlat of diktemaat).

Het principe van het meten van de kromming van een element.
Afstand (R1,R2 en R3) tot een uitgezette lijn.
Meten van de kromming van een element.

De kromming van een betonnen element wordt gemeten met behulp van een opgespannen touw en een vouwmeter.
Meten van de kromming middels een opgespannen touw en een vouwmeter.

Interpretatie van de resultaten

Op deze manier kan men het ‘profiel’ van het element uitzetten en toetsen aan de eisen.

Wanneer men gebruikmaakt van een rechte, stijve lat op blokjes, dient men de gemeten afstand tussen de lat en het element af te trekken van de dikte van de aangewende blokjes.

Positieve resultaten duiden op een convexe (bolle) vervorming, terwijl negatieve resultaten concave (holle) vervormingen weergeven.

Gerelateerde publicaties