Het meten van de rechtlijnigheid van voegen

Terug naar : meetmethoden

De mate waarin de uitlijning van een voeg afwijkt ten opzichte van een rechte lijn.

Meetmethode

Voor het controleren van de rechtlijnigheid van voegen kan men gebruik maken van een opgespannen touw, een rechte latrotatie- of kruislijnlaser of een schietlood (enkel voor verticale voegen).

Men meet het verschil tussen de referentielijn en de rand van de voeg met een meetlat of schuifpasser.

Meten van de rechtlijnigheid van keramische tegelvoegen met een stijve lat
Meten van de rechtlijnigheid van keramische tegelvoegen met een stijve lat.

De rechtlijnigheid van stootvoegen (de verticale voegen) van metselwerk wordt gemeten met behulp van een opgespannen touw en een vouwmeter.
Meten van de rechtlijnigheid van stootvoegen van metselwerk middels een opgespannen touw.

De rechtlijnigheid van stootvoegen (de verticale voegen) van metselwerk wordt gemeten met behulp van een opgespannen touw en een vouwmeter.
Meten van de rechtlijnigheid van de lintvoegen van metselwerk middels een opgespannen touw.

Interpretatie van de resultaten

Men kan de gemeten afwijking toetsen aan de vooropgestelde eisen.