Meten van de scheluwte van een element van een gebouw

Terug naar : meetmethoden

Scheluwte is een bijzondere vorm van uitbuiging waarbij een van de hoeken van het element niet ligt in het vlak dat gevormd wordt door de drie andere hoeken.

Meetmethode

De meting gebeurt ofwel met een rechte, stijve lat ofwel met een gespannen draad die twee hoger gelegen hoeken van het te meten element diagonaal met elkaar verbindt.

Vervolgens meet men de afstanden d1 en d2 in het midden van beide diagonalen met behulp van een los blokje, diktematen of, beter nog, met behulp van een schuifmaat.

Interpretatie van de resultaten

De scheluwtegraad van het oppervlak 'a' is gelijk aan : a = 2.(d1 - d2)

Een weergave van het principe van het controleren van de scheluwte van een element.
Controle van de scheluwte van een element.

Opmerkingen

Indien er draden gebruikt worden, dienen deze aangespannen te worden met een kracht van 100 N.

Het meten van de scheluwte met gebruik van een draad moet vermeden worden gedurende regen en bij sterke wind.

Gerelateerde publicaties