Ruwbouw

Onderstaande documenten en toelichtingen hebben als bedoeling de tolerantie op betonnen ruwbouwelementen, metselwerk en houtbouw uit de normen bekend te maken en uit te leggen. Er dient evenwel steeds naar de laatste versie van de norm zelf te worden verwezen, waarvan de inhoud primeert op deze uit onze website. De meetmethoden die worden toegelicht, zijn meetmethoden die op de werf kunnen aangewend worden. Als men de normen en zijn behorende toleranties strikt wenst op te volgen, dienen de proefmethoden zoals beschreven in de normen in labo-omstandigheden toegepast worden.

Afwerking

Gezien de veelzijdige aspecten binnen het domein afwerking van een gebouw zijn de referentiedocumenten en normen die hierop betrekking hebben bijzonder talrijk. Onderstaande documenten en toelichtingen hebben als doel de tolerantie op de afwerkingselementen (onder meer vloerbedekkingen, pleisterwerken, dakbedekkingen, schilderwerken, schrijnwerk…) uit de normen bekend te maken en uit te leggen. We wensen op te merken dat steeds de meest recente versie van de norm dient geraadpleegd te worden, waarvan de inhoud primeert op deze uit onze website. De meetmethoden die worden toegelicht, zijn meetmethoden die op de werf kunnen aangewend worden. Als men de normen en zijn behorende toleranties strikt wenst op te volgen, dienen de proefmethoden zoals beschreven in de normen in labo-omstandigheden toegepast worden.