Circular Concrete. Praktische gids voor het ontwikkelen en toepassen van circulaire betonsoorten.

Terug naar wetenschappelijke artikels

Voorliggende Praktijkgids werd uitgewerkt binnen het kader van het Circular.Concrete-project. Dit VIS-project, ondersteund door VLAIO en de speerpuntcluster SIM Flanders, was erop gericht innovatieve, circulaire betontechnologie├źn richting toepassing in de praktijk te brengen. Deze gids werd door Buildwise uitgewerkt op basis van de opgedane ervaringen binnen het Circular.Concrete-project via de validatieproeven in labo-omgeving en via het opvolgen van verschillende pilootwerven, aangevuld met de inzichten en kennis die werd opgedaan in vroegere onderzoeks- en demonstratieprojecten (RecyBeton 1 & 2, Sand2Sand, C-Tech, ValReCon, Stortklaar beton voor de toekomst, Normen-Antenne Beton-Mortel-Granulaten, ...).