Innovatiebegeleiding op maat 

Als innovatie- en verbindingscentrum voor de bouw staat Buildwise schouder aan schouder met jouw bouwbedrijf.

Terug naar : onderzoek-innovatie

Continu inzetten op en investeren in innovatie is cruciaal om de toekomst en het concurrentievermogen van onze Belgische bouwsector op lange termijn te verzekeren. De term innovatie mag hierbij breed geïnterpreteerd worden. Niet alleen nieuwe of vernieuwde producten, maar ook innovatieve materialen, technieken, processen en diensten komen in aanmerking. Aannemers en bouwprofessionals kunnen hier toe bijdragen, en wellicht is samenwerking over de waardeketen heen in vele gevallen aangewezen om zo sneller tot succes op de markt te komen. 

Binnen Buildwise zijn er verschillende experten actief die je bedrijf – klein of groot – hierbij met raad en daad kunnen bijstaan. Heb je een concrete vraag of probleem? Aarzel niet en contacteer ons via research@buildwise.be. 

We leveren eerstelijnsadvies en zetten actief in op een begeleide of gerichte doorverwijzing naar onze partnerorganisaties. Als innovatie- en connectiecentrum zijn we er om jou vooruit te helpen. We vertrekken hierbij van een transdisciplinaire aanpak. 

Dankzij onze collectieve activiteiten kunnen we je misschien onmiddellijk helpen of je betrekken bij lopende of nieuwe initiatieven. We kunnen wanneer dat aangewezen is ook speciaal voor jou studies of onderzoeken opstarten, al dan niet samen met anderen. En wens je informatie over het lanceren en beschermen van uitvindingen of over certificatie of goedkeuringen? Ook dan kan je bij ons terecht. 

Dankzij de subsidiërende instanties van de Gewesten kan Buildwise je bedrijf – veelal kosteloos – op de juiste weg helpen. Indien er toch kosten gemaakt moeten worden, bijvoorbeeld omwille van de omvang van het onderzoek, dan maken we je wegwijs in het kluwen van mogelijke subsidies en financiële steunmaatregelen. Het belang van je bedrijf wordt immers centraal geplaatst! 

Met Buildwise als innovatiepartner krijg je meteen ook toegang tot een heel netwerk van relevante en gerenommeerde innovatieadviseurs, kennisinstellingen, onderzoekscentra, subsidiërende overheden … en dit, zowel op Brussels, Vlaams, Waals, Belgisch als internationaal niveau. 

Nieuws

Bescherm je intellectuele eigendomsrechten met de Octrooicel van Buildwise! 

Intellectuele eigendom is een verzamelnaam voor een aantal eigendomsrechten waarvan een bedrijf, bewust of onbewust, het eigendom heeft. Heb je vragen over (het beschermen van) intellectuele eigendomsrechten, neem dan contact op met de Octrooicel van Buildwise. 

Contacteer ons

Valérie Pollet
Fabrice de Barquin
Jan Desmyter
Johan Van Dessel

📞 02 655 77 11

Financiële steunmaatregelen

VLAIO

In het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest:

Innoviris

In het Waalse Gewest via Chèques-entreprises en La Recherche en Wallonie.

Chèques-entreprises

Innovatieondersteuning voor Brusselse bouwprofessionals

Ben je een aannemer, architect, ingenieur, publieke bouwheer, bouwproducent of fabrikant en ben je actief in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Heb je een vernieuwend idee dat je wil realiseren of aftoetsen, maar ben je nog op zoek naar technische en/of financiële ondersteuning?

Kortom: ben je één van die creatieve en innovatieve Brusselse ondernemers die - mits een klein duwtje in de rug - de Brusselse bouwsector op weg wil helpen naar een meer duurzame, efficiënte, snelle en groene industrie?

C-Tech: Uw partner voor innovatie!

Doe beroep op de kosteloze dienstverlening van C-Tech om jouw ideeën te concretiseren en jouw bedrijf naar een hoger niveau te tillen.