De activiteiten van het laboratorium Akoestiek, dat geaccrediteerd is door de Belgische Accreditatie-instelling ‘BELAC’, zijn voornamelijk gewijd aan diverse akoestische toepassingen in gebouwen.

Contacteer dit labo

Neem contact op met het labo Akoestiek. (Debby Wuyts)

+ 32 (0) 2 655 77 11

Over dit laboratorium

Dit laboratorium beschikt over gestandaardiseerde testcellen die toelaten om de akoestische prestaties van verschillende producten te bepalen dankzij de uitvoering van geaccrediteerde laboratoriumproeven. Hierbij onderscheiden we enerzijds de proeven waarmee de akoestische isolatie van bouwelementen gemeten kan worden en anderzijds de proeven waarmee de geluidsabsorptie van bouwmaterialen in een nagalmkamer bepaald kan worden.

Het laboratorium Akoestiek neemt bovendien deel aan tal van normaliserende werkgroepen en onderzoeksprojecten, in samenwerking met de ondernemers uit de bouwsector, diverse onderzoeksinstanties of universiteiten. Afhankelijk van hun bereik, kunnen deze projecten prenormatief of innovatief van aard zijn en in staat zijn om de Belgische bouwsector voortdurend op de hoogte te houden van recent verschenen innovaties.

Aangezien de afdeling Akoestiek van het WTCB opgedeeld is in twee afzonderlijke proeflaboratoria, zijn de activiteiten van het laboratorium Akoestiek nauw verbonden met die van het laboratorium Modellisatie en Analyse.