De activiteiten van het laboratorium Betontechnologie hebben vooral betrekking op de eigenlijke betontechnologie (bv. de betonsamenstelling, eigenschappen van de componenten, mechanische sterkte, reologie …) en op de duurzaamheid van het beton (bv. weerstand tegen carbonatatie, chloridenindringing en vorst-dooi cycli, herstelling van beton …).

Contacteer dit labo

Neem contact op met het labo betontechnologie. (Julie Piérard, Bram Dooms)

+32 (0) 2 655 77 11

Over dit laboratorium

Voor de uitvoering van zijn activiteiten beschikt het laboratorium over een uitgebreide uitrusting met de modernste apparatuur. Bovendien beschikt het laboratorium over een BELAC-accreditatie volgens de norm NBN EN ISO/IEC 17025 voor de uitvoering van bepaalde proeven onder accreditatie.

Om de opgedane kennis over te brengen naar de sector werkt het laboratorium mee aan WTCB-publicaties en andere artikels en worden er presentaties gegeven op symposia en in het kader van opleidingen.

Het laboratorium voert onderzoeksprojecten uit waarvan de thema’s voor een groot deel bepaald worden op basis van de noden van de bouwsector, via het Technische Comité Ruwbouw. Andere onderzoeksthema’s worden gekozen uitgaande van de Technology Watch (bv. interessante innovaties) of de Normen-Antenne (bv. lacunes in normen). De resultaten van de onderzoeksprojecten worden voorgesteld in publicaties en in presentaties op evenementen (bv. Concrete Day).

Enkele voorname thema’s, waarover het laboratorium over de jaren heen een ruime expertise heeft opgebouwd, zijn de duurzaamheid van beton, de herstelling van beton, de verwerking van industriële afvalstoffen in beton (groen beton) en het op punt stellen van speciale betonsoorten (bv. zelfverdichtend beton, ultrahogesterkte beton …).

Informatieverspreiding

Het is uiteraard belangrijk dat de resultaten van de verschillende onderzoeksprojecten en de kennis en ervaring van de medewerkers van het laboratorium hun weg vinden naar de Belgische bedrijven.

Binnen het laboratorium zijn er geregeld Technologische Dienstverleningen actief, die bijstand verlenen, zowel op persoonlijk als op collectief niveau, over een welomlijnd onderwerp aan hun doelpubliek (bv. aannemers, architecten, producenten). In het verleden waren Dienstverleningen actief over o.a. Herstelling en bescherming van beton, Nieuwe generatie gelijmde wapening voor beton, Materialen en technieken van Duurzaam bouwen en Stortklaar beton voor de toekomst.

Daarnaast publiceert het laboratorium artikels, zowel in de WTCB-publicatiereeksen, waaronder Technische Voorlichtingen, als in andere gespecialiseerde nationale en internationale vaktijdschriften (bv. Ilya, Betoniek, A+, Materials and Structures, Construction and Building Materials …).

Het laboratorium geeft daarnaast tal van presentaties en opleidingen. Zo worden er geregeld bijdragen geleverd aan Betonica en worden enkele onderdelen van de opleiding ‘Betontechnologie’ van de Belgische Beton Groepering (BBG) door het laboratorium verzorgd. Voor de opleidingen omtrent het herstellen van beton en aangaande de specificatie van beton en de uitvoering van betonconstructies zijn er elk jaar geïnteresseerde bedrijven en federaties.

Ontwikkeling

Het laboratorium biedt bedrijven ook de mogelijkheid om hun innovatieve producten (verder) te ontwikkelen. Het laboratorium kan het bedrijf hierbij bijstaan bij de opstelling van een proefprogramma en eventueel de zoektocht naar subsidiemogelijkheden (bv. KMO-portefeuille, Cheques Technologiques).

Bovendien beschikt het laboratorium Betontechnologie over een BELAC-accreditatie volgens de norm NBN EN ISO/IEC 17025 voor de uitvoering van bepaalde proeven onder accreditatie. Zo’n een accreditatie is noodzakelijk voor de uitvoering van proeven in het kader van certificatie van producten (bv. CE, BENOR, ATG).

De activiteiten van het laboratorium Betontechnologie hebben vooral betrekking op ofwel de eigenlijke betontechnologie (bv. de betonsamenstelling, eigenschappen van de componenten, mechanische sterkte, rheologie ...) ofwel op de duurzaamheid van het beton (vb. weerstand tegen carbonatatie, chloridenindringing en vorst, herstelling van beton ...).

Nieuws