Een succesvolle renovatie vereist een globale aanpak. Zo zijn de materialen, de warmte- en vochthuishouding en de ventilatie in een bestaand gebouw onlosmakelijk met elkaar verbonden. Individuele renovatie-ingrepen met betrekking tot een van deze aspecten hebben een invloed op het globale evenwicht van het gebouw en vereisen vaak aanvullende maatregelen. Bij gebouwen met erfgoedwaarde dient een globale aanpak naast deze technische aspecten bovendien rekening te houden met het behoud van de (intrinsieke) erfgoedwaarden.

Contacteer dit labo

Neem contact op met het labo Renovatie (Michael de Bouw, Yves Vanhellemont)

+ 32 (0) 2 655 77 11

Over dit laboratorium

Diagnose van vocht- en zoutbelasting.
Diagnose van vocht- en zoutbelasting.

In het kader van deze globale aanpak concentreert het laboratorium Renovatie zijn onderzoeksactiviteiten op de analyse, de evaluatie en de optimalisatie van innovaties in de hierna volgende technische domeinen.

Algemene methoden van gebouwdiagnose vóór renovatie

 • vochtdiagnose: opstijgend grondvocht, regendoorslag, condensatie … alsook de hieraan gekoppelde zoutdiagnose
 • binnenklimaatdiagnose: monitoring van temperatuur en relatieve vochtigheid
 • thermische diagnose: opsporen van koudebruggen en aantonen van condensatierisico’s
 • materiaaldiagnose: verwering door vorst of zouten, aanwezigheid van bepaalde behandelingen ...
 • specifieke vraagstelling: opsporen van de bestaande (metalen) verankering van een natuursteenparement, corrosieproblemen op historische metalen, bijzondere constructiewijzen en detaillering, bijzondere materialen ...

Ingrepen op gevels en in het bijzonder op metselwerk

 • vocht- en zoutbehandeling
 • gevelreiniging met behulp van water, chemische of mechanische reinigingstechnieken of specifieke reinigingstechnieken (laser, enzymen en micro-organismen, injectie-extractie ...)
 • gevelrestauratie: consolidatie, vervanging van (natuursteen)elementen, voegwerkherstelling ...
 • gevelbescherming: detaillering, waterwerende behandeling, antigraffitibehandeling,
 • energetische gevelrenovatie: binnen- of buitenisolatie, isoleren van bestaande spouwen, superisolerende materialen, geprefabriceerde en geïntegreerde (isolatie)panelen
 • verwijderen en vermijden van biologische vervuiling, zowel binnen als buiten: schimmels, mossen, algen en bacteriën

Behandeling tegen opstijgend vocht.
Behandeling tegen opstijgend vocht.

Energetische renovatie met behoud van erfgoedwaarden

 • innovatieve technieken ter verbetering van de energiehuishouding: klimaatbeheersing en ventilatie, ingrepen op warmtestraling, thermische inertie …
 • monitoring van de invloed van renovatie-ingrepen op binnenklimaat, (gevel)materialen, vochthuishouding, zoutuitbloeiing ...
 • (energetische) renovatie van kelders
 • specifieke vraagstelling: bijzondere constructiewijzen en detaillering, bijzondere materialen ...

Moderne 3D-technieken met betrekking tot renovaties en restauraties

 • 3D-opmetingstechnieken van gebouwen
 • 3D-printing in de restauratiesector

Studie van 3D-printing voor restauratietoepassingen.
Studie van 3D-printing voor restauratietoepassingen.