Het laboratorium Structuren legt zich toe op de mechanische karakterisering van materialen en structuren, voornamelijk aan de hand van belastingsproeven en simulaties in het labo en soms ook op de bouwplaats. Deze karakterisering kadert in diverse collectieve onderzoekstaken of individueel contract research op vraag van een aannemer, fabrikant of bouwheer. Typische voorbeelden zijn het buiggedrag van metselwerk, vervormingen in een prefab-element uit beton of houtskelet, scheurvorming in beton, de stabiliteit van systeemwanden ...

Contacteer dit labo

Neem contact op met het labo Structuren (Benoit Parmentier)

+ 32 (0) 2 655 77 11

Over dit laboratorium

Vierpuntsbuiging van balken uit gelijmd-gelamelleerd hout.
Vierpuntsbuiging van balken uit gelijmd-gelamelleerd hout.

Het laboratorium is uitgerust met verschillende hydraulische vijzels, een groot metalen reactieframe en flexibele proefposten op een vloer met ingewerkte ankers, waardoor het mogelijk is om proefposten op maat uit te voeren. Het labo beschikt tevens over een doeltreffend systeem om gegevens te verzamelen, dat de opvolging van statische en dynamische proeven toelaat. Dankzij dit zeer flexibele systeem kunnen proefstukken, gaande van enkele centimeters, tot meerdere meters groot, getest worden.

Het laboratorium geniet ook uitgebreide ervaring met betrekking tot het bepalen van de windbelasting. Er werden en worden meerdere onderzoeken over dit onderwerp uitgevoerd, bijvoorbeeld om de windbelasting op gevels, daken, fotovoltaïsche panelen of volle (glazen) borstweringen te bepalen.

Bepaling van de weerstand van glas door vierpuntsbuiging.
Bepaling van de weerstand van glas door vierpuntsbuiging.

Het team van dit laboratorium ondersteunt bovendien de afdeling Technisch Advies bij alle structurele vragen en verzekert een adviseerdienst in bepaalde specifieke domeinen die verband houden met de weerstand van bouwmaterialen en bouwwerken. De medewerkers werken ook mee aan verschillende normcommissies en dragen zo de expertise bij waarover ze beschikken binnen hun eigen competentiegebied. Deze expertise wordt verspreid via talrijke cursussen, conferenties en publicaties.