Verwarming en Ventilatie

Terug naar : laboratoria
De belangrijkste taak van het laboratorium is de installateurs ondersteunen bij de uitvoering van hun werkzaamheden, door diverse publicaties beschikbaar te stellen, hulpmiddelen zoals rekentools te ontwikkelen, voordrachten en vormingen te geven, de sectorondersteunende regelgeving inhoudelijk te sturen en nieuwe technologieën en oplossingen te ontwikkelen of te evalueren.

Contacteer dit labo

Neem contact op met het labo Verwarming en Ventilatie (Paul Van den Bossche)

+ 32 (0) 2 655 77 11

Over dit laboratorium

Onderzoek

De gevoerde onderzoeksprojecten kunnen zowel prenormatief als innovatief zijn (FOD Economie/VLAIO/SPW). De thema’s voor de onderzoeksprojecten worden in belangrijke mate bepaald op basis van de noden van de bouwsector, via het Technische Comité Verwarming en klimaatregeling. Andere onderzoeksthema’s worden gekozen op basis van de Technology Watch (bv. interessante innovaties) of de Normen-Antenne (bv. lacunes in normen).

Een belangrijk onderwerp handelt over de werkelijke prestaties van ventilatiesystemen in woningen en de nodige methodieken om deze te garanderen. In de loop der jaren heeft het laboratorium hieromtrent een ruime expertise opgebouwd.

Ter ondersteuning van het onderzoek beschikt het laboratorium over verschillende hulpmiddelen:

  • literatuuronderzoek
  • metingen in situ (bv. meting van de reële prestaties van ventilatie- of verwarmingssystemen)
  • metingen in het laboratorium (debietmetingen, metingen van drukverschillen …)
  • digitale berekeningen en simulaties (simulaties van ventilatiesystemen met behulp van het programma Contam …)

Het laboratorium Verwarming en Ventilatie voert echter geen rechtstreekse routineproeven uit voor externen. Deze taak is weggelegd voor het laboratorium Prestatiemetingen technische installaties, dat dergelijke proeven uitvoert voor technische installaties, met inbegrip van verwarmings- en ventilatiesystemen.

De resultaten van de onderzoeksprojecten worden voorgesteld in publicaties en via presentaties op nationale en internationale evenementen (bv. de AIVC-conferentie).

 

Installation d'un système de ventilation.

Plaatsing ventilatiesysteem.

Informatie

Op basis van de onderzoeksresultaten werkt het laboratorium intensief mee aan de publicatie van artikels, zowel in eigen publicatiereeksen (bv. de WTCB-Contact en de WTCB-Dossiers) als in andere nationale en internationale gespecialiseerde tijdschriften. Dit laboratorium is ook verantwoordelijk voor het opstellen en indien nodig herzien van Technische Voorlichtingen (TV) en WTCB-Rapporten. Het levert bovendien geregeld bijdragen aan symposia, door presentaties te geven en artikels te publiceren in de proceedings.

De gespecialiseerde medewerkers van het laboratorium leveren daarnaast tal van bijdragen aan studiedagen, al dan niet georganiseerd in samenwerking met de beroepsorganisaties, onder de vorm van presentaties en opleidingen.

Het laboratorium volgt ook de Belgische (NBN), Europese (CEN) en internationale (ISO) normalisering met betrekking tot verwarming en ventilatie van dichtbij op. Het labo formuleert opmerkingen bij de nieuwe projectnormen of bij revisies van normen en werkt ook actief mee aan de uitwerking van de normen.

Innovatie

Het contact met de bedrijven, met name in het kader van de richtlijnen van het laboratorium, levert vaak ideeën op die de ontwikkeling en innovatie verder uitdiepen. Er zijn verschillende subsidies mogelijk: via de kmo-portefeuille, VLAIO, Technologiecheques, CWALity ...