Microbiologie en Gezondheid

Terug naar : laboratoria
Microbiologie betekent letterlijk ‘klein leven’. Tot de micro-organismen behoren onder andere bacteriën, schimmels, algen … Ondanks hun geringe afmetingen kunnen ze echter een grote invloed hebben op onze gezondheid en leefomgeving.

Contacteer dit labo

Neem contact op met het labo Microbiologie en Gezondheid (Karla Dinne)

+ 32 (0) 2 655 77 11

Over dit laboratorium

De materialen waarmee we onze gebouwen optrekken en afwerken, en de technische installaties binnen onze gebouwen ontsnappen niet aan de invloed van micro-organismen. Het is dan ook vanuit deze optiek dat het laboratorium Microbiologie en Gezondheid expertise heeft opgebouwd rond de water- en afvalwaterkwaliteit, de luchtkwaliteit en de gevoeligheid van materialen voor de ontwikkeling van algen, schimmels en bacteriën.

Het laboratorium beschikt over de klassieke uitrusting voor de isolatie en identificatie van micro-organismen binnen onze doelgroep en voert ook staalnames en proeven uit in situ.

 

Structure de moisissures Aspergillus spp : observation sous microscope optique (x 400)

Schimmelstructuur Aspergillus spp: observatie onder een lichtmicroscoop (x 400)

De volgende proeven worden uitgevoerd:

 • microbiologische analyse (adenosine trifosfaat (ATP), totaal kiemgetal, legionella, coliformen …) van water van verschillende oorsprong, waaronder sanitair water, water van koeltorens en bevochtigingsbakken, regenwater …
 • studie van geurproblemen in water ten gevolge van microbiologische contaminatie (zuurvormende bacteriën (acid producing bacteria of APB), zwavelreducerende bacteriën (sulphate reducing bacteria of SRB), ijzerreducerende bacteriën (iron reducing bacteria of IRB), slijmvormende bacteriën)
 • impact van het leidingmateriaal op de vorming van biofilm
 • analyse van afvalwater en de studie van het zuiveringsrendement van IBA’s (installatie voor de individuele behandeling van afvalwater)
 • microscopische analyse van biologische vervuiling op bouw- en afwerkingsmaterialen
 • bepaling van de gevoeligheid van bouw- en afwerkingsmaterialen voor de ontwikkeling van micro-organismen (bacteriën, schimmels en algen) in het laboratorium
 • studie van het antimicrobiële effect van bouw- en afwerkingsmaterialen in het laboratorium
 • microbiologische analyse van de binnenlucht (bacteriën en schimmels)
 • analyse van fijn stof in de binnenlucht.

Structure de moisissures Stachybotrys spp : observation au microscope optique (x 400)

Schimmelstructuur Stachybotrys spp: observatie onder een lichtmicroscoop (x 400)

Het laboratorium Microbiologie en Gezondheid werkt binnen verschillende een aantal onderzoeksprojecten nauw samen met andere laboratoria van het WTCB, waaronder het laboratorium Verwarming en Ventilatie, het laboratorium Watertechnieken en het laboratorium Bouwchemie.

Naast collectief onderzoek rond de bovenstaande thema’s voert het laboratorium ook verschillende proeven uit op vraag van:

 • bouwprofessionelen via de afdeling Technisch Advies van het WTCB
 • controle-instellingen
 • producenten van bouw- en afwerkingsmaterialen.