Duurzame en Circulaire Oplossingen

Terug naar : laboratoria
Het labo Duurzame en Circulaire Oplossingen werkt aan de implementatie van nieuwe concepten en uitvoeringstechnieken, waarmee ondernemers kunnen bijdragen aan de transitie van de sector naar meer duurzaamheid en een meer circulaire economie.

Contacteer dit labo

tel+32 (0) 2 655 77 11

Over dit laboratorium

Het laboratorium Duurzame en Circulaire Oplossingen legt de focus vooral op de volgende onderwerpen: 

Een circulaire bouwpraktijk 

In een circulaire bouwpraktijk worden gebouwen toekomstgericht ontworpen, zodat ze gedurende hun volledige levensduur een maximale flexibiliteit en transformatiecapaciteit kunnen bieden. Gebouwen worden met aandacht voor de verschillende levensduren van de materialen samengesteld en de constructie gebeurt met demontabele technieken. Er wordt gekozen voor materialen die de mogelijkheid bieden om opnieuw in kringlopen gebracht te worden.  

Het labo ondersteunt de aannemer niet alleen bij de praktische uitdagingen van deze bouwpraktijk (denk aan circulaire bouwconcepten, circulaire bouwdetails, materiaalkeuzes, demontabele uitvoeringstechnieken,…) maar onderzoekt ook de “enablers” die de omslag naar een circulaire bouwpraktijk mogelijk maken (materiaalpaspoorten, normalisatie, innovatieve businessmodellen en marktvormen,…). 

 

Slopen, beheren en recycleren van afval op de werf.

Het recycleren en het hergebruik van afval en materialen (Urban mining

Bestaande gebouwen kunnen een belangrijke bron van grondstoffen zijn. Daartoe stelt het laboratorium aannemers en bouwheren instrumenten ter beschikking die toepasbaar zijn bij renovatie en nieuwbouw en waarmee bouwafval en -materialen optimaal kunnen worden benut: technieken en processen voor het slopen en inventariseren van afval, nieuwe methoden voor beheer en sortering van afval ter plaatse, het identificeren van recyclingkanalen, maar ook het ontwikkelen van nieuwe toepassingsmogelijkheden voor bepaalde doeleinden. 

Geconnecteerde en communicerende slimme gebouwen (Smart and data-driven buildings

Gebouwen en hun onderdelen zijn steeds meer met elkaar verbonden. Automatisering en data uit monitoring maken het mogelijk om comfort, energieverbruik, veiligheid van installaties, service aan gebruikers of zelfs aspecten gerelateerd aan de levenscyclus van gebouwen en materialen zoals reparatie, hergebruik, renovatie etc. beter te managen. 

Dankzij deze talrijke toepassingen die door het laboratorium worden bestudeerd, bieden slimme gebouwen een echte kans voor ondernemers om de reikwijdte van hun activiteiten uit te breiden tot buiten de bouwfase van een gebouw: de verlichting of verwarming van ruimtes beschouwen ‘as a service’, zorgen voor de levering van verbruiksgoederen, opvolging op afstand van technische installaties, enz. 

Slimme gebouwen voor het verbeteren van comfort en een lager energieverbruik.

Het onderhoud en energiebeheer van gebouwen 

Digitale technologieën vergemakkelijken het onderhoud en het energiebeheer van gebouwen en hun voorzieningen aanzienlijk. Het laboratorium moedigt aannemers en bouwheren aan om oplossingen te kiezen die meer preventief of zelfs voorspellend onderhoud bevorderen, maar vooral beheeroplossingen die zowel de levensduur van het gebouw kunnen verlengen als het energieverbruik en dus de totale kosten kunnen verminderen (Life cycle cost).  

Het laboratorium ondersteunt ook initiatieven die streven naar meer energieflexibiliteit in gebouwen en die het mogelijk maken om het energieverbruik aan te passen aan de beschikbaarheid, bijvoorbeeld door gebruik te maken van energieopslag. 

Nieuwe markttypes en business models 

Het laboratorium bestudeert alternatieve en circulaire economische modellen, bijvoorbeeld op basis van dienstverlening of prestatiecontracten. Deze nieuwe "businessmodellen" stellen aannemers in staat om meerwaarde te creëren voor hun klanten gedurende de levenscyclus van gebouwen en hun faciliteiten door hun dienstenaanbod uit te breiden via bijvoorbeeld onderhoud of gebouwinformatiebeheer. 

Monografieën

Lopende onderzoeksprojecten 

Digital Deconstruction - Geavanceerde digitale oplossingen die hoogwaardig hergebruik en recycling van bouwmaterialen bevorderen 

CBCI Circular Bio-based Construction Industry 

FCRBE Facilitating the circulation of reclaimed building elements in Northwestern Europe 

C-Tech: Uw partner in innovatie! 

COOCK STEEV: Slimme Technologie voor Energie-Efficiënte Verwarmingsinstallaties

Cluster Smart Buildings In Use 

Smart Buildings Illustrated 

Onderhoud 4.0 

SOFT Summer : Smart Operation For Thermal SUMMER comfort in residential buildings

Digital Twin 

Proeftuin Circulair Bouwen 

Archelier 

BIM-Integrum 

TETRA - To bio or not to bio 

Naar een Vlaams Betonakkoord 

Circulair Projectbeton voor de Haven van Antwerpen 

Projectresultaten 

Onderzoeksrapport Urban Mining in Vlaanderen – Proeftuin Circulair Bouwen 

Werffiches experimenten Urban Mining – Proeftuin Circulair Bouwen 

Label Circulair gebouw – leidraad en exceltool 

ProReMat – databank van bouwmaterialen 

Cadre technique des matériaux de réemploi - BBSM 

Fiches produit-application - BBSM 

Digital tools for urban mining : a state of the art – DDC 

Praktijkgids ‘Smart Buildings’: 3 deeldocumenten (praktijkgids zelf ; kwantificeren van smartness ; digitale connectiviteit) 

Interoperabiliteit in Smart Buildings  

Casestudy’s Smart Buildings 

Lijst met recyclagemogelijkheden