Naar hoofdinhoud

Het WTCB werd Buildwise: lees er hier alles over.

Duurzame en Circulaire Oplossingen

Het labo Duurzame en Circulaire Oplossingen werkt aan de implementatie van nieuwe concepten en uitvoeringstechnieken, waarmee ondernemers kunnen bijdragen aan de transitie van de sector naar meer duurzaamheid en een meer circulaire economie.

Contacteer dit labo

tel+32 (0) 2 655 77 11

Over dit laboratorium

Het laboratorium Duurzame en Circulaire Oplossingen legt de focus vooral op de volgende onderwerpen: 

Een circulaire bouwpraktijk 

In een circulaire bouwpraktijk worden gebouwen toekomstgericht ontworpen, zodat ze gedurende hun volledige levensduur een maximale flexibiliteit en transformatiecapaciteit kunnen bieden. Gebouwen worden met aandacht voor de verschillende levensduren van de materialen samengesteld en de constructie gebeurt met demontabele technieken. Er wordt gekozen voor materialen die de mogelijkheid bieden om opnieuw in kringlopen gebracht te worden.  

Het labo ondersteunt de aannemer niet alleen bij de praktische uitdagingen van deze bouwpraktijk (denk aan circulaire bouwconcepten, circulaire bouwdetails, materiaalkeuzes, demontabele uitvoeringstechnieken,…) maar onderzoekt ook de “enablers” die de omslag naar een circulaire bouwpraktijk mogelijk maken (materiaalpaspoorten, normalisatie, innovatieve businessmodellen en marktvormen,…). 

A picture containing outdoor

Description automatically generatedSlopen, beheren en recycleren van afval op de werf.

Het recycleren en het hergebruik van afval en materialen (Urban mining) 

Bestaande gebouwen kunnen een belangrijke bron van grondstoffen zijn. Daartoe stelt het laboratorium aannemers en bouwheren instrumenten ter beschikking die toepasbaar zijn bij renovatie en nieuwbouw en waarmee bouwafval en -materialen optimaal kunnen worden benut: technieken en processen voor het slopen en inventariseren van afval, nieuwe methoden voor beheer en sortering van afval ter plaatse, het identificeren van recyclingkanalen, maar ook het ontwikkelen van nieuwe toepassingsmogelijkheden voor bepaalde doeleinden. 

Geconnecteerde en communicerende slimme gebouwen (Smart and data-driven buildings) 

Gebouwen en hun onderdelen zijn steeds meer met elkaar verbonden. Automatisering en data uit monitoring maken het mogelijk om comfort, energieverbruik, veiligheid van installaties, service aan gebruikers of zelfs aspecten gerelateerd aan de levenscyclus van gebouwen en materialen zoals reparatie, hergebruik, renovatie etc. beter te managen. 

Dankzij deze talrijke toepassingen die door het laboratorium worden bestudeerd, bieden slimme gebouwen een echte kans voor ondernemers om de reikwijdte van hun activiteiten uit te breiden tot buiten de bouwfase van een gebouw: de verlichting of verwarming van ruimtes beschouwen ‘as a service’, zorgen voor de levering van verbruiksgoederen, opvolging op afstand van technische installaties, enz.