Het laboratorium Bouwchemie beschikt over de vakkennis en de technische middelen om alle bouwmaterialen te analyseren, zowel materialen van minerale aard (beton, mortel, pleister ...), als metalen (hoekijzers, wapeningen, daken, leidingen ...) en organische materialen (verven, isolatiematerialen, elastische bekledingen ...).

Contacteer dit labo

Neem contact op met het labo Bouwchemie. (Pascale Steenhoudt, Emmanuel Cailleux)

+32 (0) 2 655 77 11

Over dit laboratorium

Daarnaast is het laboratorium Bouwchemie ook uitgerust om, zowel in situ als in het laboratorium, water- en (binnen)luchtanalyses uit te voeren.

Het laboratorium voert metingen uit van de emissie van vluchtige organische stoffen van bouwmaterialen naar de binnenomgeving, in overeenstemming met de Belgische en internationale wetgeving of volgens vrijwillige labels.

Bovendien onderzoekt en bestudeert het laboratorium beschadigingen van de gebruikte materialen (corrosie, vlekvorming, verkleuring, uitbloeiingen ...) om te achterhalen welke de oorzaak en de geschikte remedie zijn. Het bestudeert ook het gedrag en de chemische reacties van materialen die onderworpen zijn aan specifieke gebruiksomstandigheden (omgevingsomstandigheden, temperaturen, contact met andere materialen ...).

Het laboratorium Bouwchemie voert een groot aantal proeven uit om bouwmaterialen te karakteriseren, om pathologieën van materialen te begrijpen en op te lossen, en om water (stadswater, regenwater, infiltratiewater) en omgevingslucht (gehalte aan vluchtige organische stoffen) te analyseren. Deze proeven worden uitgevoerd in het kader van wetenschappelijk onderzoek, technische goedkeuringen voor bouwproducten en -systemen en hulp aan de ondernemers. Hierna geven we een overzicht van de belangrijkste proeven die uitgevoerd worden door het laboratorium.

Proeven op en analyse van bouwmaterialen:

 • bepaling van de hoeveelheid bestanddelen in beton en mortel
 • bepaling van de emissie van vluchtige organische stoffen van bouwmaterialen (zowel in situ als in het laboratorium)
 • Evaluatie van de efficiëntie van wateronthardingssystemen (nieuw in België)
 • identificatie van de aard van metalen en metaallegeringen (soorten roestvrij staal, soorten messing)
 • identificatie en diktemeting van organische en metalen oppervlaktebehandelingen
 • proeven met betrekking tot de weerstand tegen vlekvorming en tegen chemische aantasting van vloerbekledingen
 • identificatie van onbekende materialen (verstoppingsmaterialen in leidingen, aanaardingsmateriaal, vlekvormende substanties ...)
 • identificatie van de oorzaak van corrosie en het voorstellen van remedies
 • identificatie van uitbloeiingen en het opstellen van een procedure om deze te verwijderen
 • uitvoering van ontvlekkingsproeven in situ van bevlekte materialen (natuursteen, beglazing, ramen ...).
 • karakterisering van materialen in het kader van productieopvolging (weekmakergehalte, bitumengehalte, droge stof (%), infrarood vingerafdruk, thermogravimetrisch profiel …)

Wateranalyses:

 • chemische analyse van waterstalen om hun oorsprong (regenwater, putwater, stadswater…), de of samenstelling (bv. aanwezigheid van lood) te bepalen en om na te gaan of het water al dan niet agressief of corrosief is
 • analyse van aanmaakwater.

Analyses van de omgevingslucht:

 • in situ monstername van omgevingslucht en laboratoriumanalyse van het gehalte aan vluchtige organische stoffen.

Uiteraard zijn er nog andere proeven mogelijk. Er worden regelmatig nieuwe proefmethoden ontwikkeld in functie van de behoeften van de onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten.

Behalve voor analyses en proeven, stelt het laboratorium zijn technische competenties en geavanceerde analytische uitrustingen ook ter beschikking voor de ontwikkeling van nieuwe materialen, in het bijzonder milieuvriendelijke materialen.