Dak- en Gevelelementen

Terug naar : laboratoria
De voornaamste opdracht van het laboratorium Dak- en Gevelelementen bestaat uit het bepalen en optimaliseren van de prestaties van de elementen van de gebouwschil en hun componenten. Met de uitrusting van het laboratorium kunnen eveneens bepaalde elementen voor de binnenafwerking, trappen en borstweringen getest worden.

Contacteer dit labo

Neem contact op met het labo Dak- en Gevelelementen (Vincent Detremmerie)

+ 32 (0) 2 655 77 11

Over dit laboratorium

Het laboratorium stelt de volgende proeven voor:

  • luchtdoorlatendheid en waterdichtheid
  • mechanische weerstand: weerstand tegen windbelasting, verkeerd gebruik, bedieningskrachten, …
  • veiligheid: schok- en inbraakweerstand, …
  • duurzaamheid: maatvastheid, gedrag tussen twee verschillende klimaten, openings- en sluitingscycli, eigenschappen na blootstelling aan verschillende temperaturen, vochtgehalte en straling (UV, IR), …

Het laboratorium is uitgerust met verschillende installaties conform de beproevingsnormen: LWW-muren (lucht-water-wind) voor deuren, ramen en gevels, druk-/onderdrukdozen voor platte en hellende daken, proefposten voor slagregen op hellende daken, proefopstellingen voor inbraakwerendheid, vijzels, krachtcellen, schoklichamen, klimaatkamers, ...

De diensten van het laboratorium worden aangeboden in het kader van:

  • de certificatie van producten
  • de ontwikkeling of optimalisering van producten door ondernemers of fabrikanten
  • technische adviezen op de bouwplaats
  • onderzoeksprojecten
  • normalisatieactiviteiten waaraan de laboratoriummedewerkers actief meewerken.