Geotechniek en Monitoring

Terug naar : laboratoria
Het laboratorium Geotechniek en Monitoring is bovendien ook erg actief op het gebied van de grondmechanica, geotechniek en ondiepe geothermie. Naast analyses met geavanceerde softwarepakketten, voert het laboratorium ook proeven uit (in het laboratorium en op de werf) en staat het in voor langetermijnmonitoringprojecten. Daarbij wordt gebruikgemaakt van de meest recente en innovatieve meettechnieken om bijvoorbeeld vervormingen en temperaturen van geotechnische constructies op te volgen.

Contacteer dit labo

Neem contact op met het labo Geotechniek en Monitoring. (Nicolas Denies)

+ 32 (0) 2 655 77 11

Over dit laboratorium

De activiteiten van het laboratorium Geotechniek en monitoring kunnen volgens de drie hoofdopdrachten van Buildwise ingedeeld worden.

De laatste jaren voerde het labo Geotechniek en monitoring tal van meetcampagnes uit in het kader van onderzoeksprogramma’s en studies rond de volgende onderwerpen:

  • diepfunderingstechnieken zoals paalfunderingen, micropalen, grondankers, beschoeiingstechnieken en soilmixing
  • stabiliteit van taluds met in het bijzonder het effect van zuigspanningen in onverzadigde gronden
  • corrosie van ondergrondse constructies
  • vervormingen gerelateerd aan geotechnische werken
  • geothermie en thermische activering van funderingen.

Geïnstrumenteerde statische belastingsproeven (druk en trek).
Geïnstrumenteerde statische belastingsproeven (druk en trek).

Het laboratorium is bovendien ook erg actief in de Belgische Groepering voor Grondmechanica en Geotechniek (BGGG), waarbij er regelmatig studieavonden georganiseerd worden.

Naast proeven in het laboratorium worder er ook proeven uitgevoerd op de werf. Daarnaast wordt er ook regelmatig aan langetermijnmonitoring gedaan van geotechnische structuren (beschoeiingen, grondankers, grondophogingen ...) gedaan. Daarbij wordt gebruikgemaakt van de meest recente en innovatieve meettechnieken voor het opmeten van vervormingen en temperaturen.

Het laboratorium biedt bedrijven ook de mogelijkheid om hun innovatieve producten (verder) te ontwikkelen. Het laboratorium kan het bedrijf hierbij bijstaan bij de opstelling van een proefprogramma en eventueel de zoektocht naar subsidiemogelijkheden (bv. kmo-portefeuille, chèques technologiques).